Samenwerking bezorgt Grolsch 2e Star

Tien jaar geleden ontving Grolsch haar 1e Lean & Green Star voor de prestaties van de grootste distributiestroom van de brouwerij: pallettransport Nederland. Na de overname door Asahi heeft Grolsch het Lean & Green programma geïntensiveerd en de scope uitgebreid. Grolsch besloot meerdere distributiestromen mee te nemen: kelderbier, export en De Klok Dranken. Dit met resultaat: een tweede Star voor Grolsch. We spraken Alwin Kulsdom (teamleider Shipping & Forwarding), Judith Hofstede (planner Shipping & Forwarding), Tim Hellegers (Finance Business Partner bij De Klok Dranken) en Susan Ladrak (duurzaamheidsmanager).

 

Welke getroffen maatregel heeft het meeste indruk op jullie gemaakt? 

 

Alwin: ‘Wat ik mij goed besef, is dat het een ongoing process is. Lean & Green liet ons inzien dat we veel distributie gerelateerde processen konden omzetten in een besparing op de CO2-emissie. Toen we destijds begonnen, zagen we dat we met al heel veel zaken bezig waren die leidden tot een CO2 besparing en een flinke kostenreductie. Een aantal zaken die mij zijn bijgebleven van uit de eerste Star, die we nog steeds aan het optimaliseren zijn, is dat we kijken naar onze dag inzet. Dat Grolsch dus niet alles op de dag levert, maar ook in de nacht rijden. In de nachtdistributie haal je een hogere marssnelheid met je trucks doordat er simpelweg minder files zijn. Met als resultaat dat je de CO2-uitstoot reduceert. We plannen de ritten zo in dat we vol heen gaan, en ook vol terug willen rijden. Dat is ons uitgangspunt. Als je op een slimmere manier plant, kun je gewoon hele slimme dingen doen en bespaar je veel (lege) kilometers. Een andere maatregel is containertransport. Grolsch heeft een brouwerij die aan de A35 ligt en maar acht kilometer verwijderd is van het Twentekanaal. Het Twentekanaal heeft een perfecte verbinding naar de haven van Rotterdam. In Hengelo maken we gebruik van de Combi Terminal Twente en proberen we het vervoer van onze export containers over water zoveel mogelijk te promoten. Op die manier heeft Grolsch dus maar een heel klein stuk transport per truck, en het grootste gedeelte van de route naar Rotterdam leggen we af via binnenwateren.’

Judith: ‘Bij mij is dat niet per se een maatregel, maar meer de bewustwording. Dat je met collega’s in gesprek gaat en ze meeneemt op deze reis. We kijken nu echt naar: wat kunnen we samen bereiken? Elke aanpassing in het proces, klein of groot, kan leiden tot een succesvolle bijdrage van de CO2 reductie. Door het delen en bespreken van de maatregelen kun je andere collega’s ook op ideeën brengen. Deze bewustwording neemt steeds meer toe.’

Tim: ‘Ik denk dat het met name gaat om bewustwording op het gebied van duurzaam transport. Denk hierbij aan het meet- en bespreekbaar maken van het beperken van CO2-uitstoot met een korte- en lange termijnvisie voor het nationale distributienetwerk van De Klok Dranken. Een voorbeeld hiervan is dat wij begin dit jaar zijn verhuisd met onze warehouse van Deventer naar Almere. Dit hebben we gedaan met behulp van een onderzoek door een onafhankelijke instantie, waarbij we hebben gekeken naar het verbeteren van ons landelijke distributienetwerk. Almere ligt echt in het centrum van Nederland, dus dat geeft ons ook de mogelijkheid om efficiënter te plannen. Met als gevolg duurzamer rijden en een besparing van CO2-uitstoot, en tegelijkertijd ook een besparing van kosten. We hebben nu in totaal vijf magazijnen door heel Nederland. Als je deze uittekent op de kaart van Nederland zitten we nu goed gepositioneerd.’

Susan: ‘Mij heeft het enorm geïnspireerd dat Grolsch erg nauw samenwerkt met haar transporteurs. En dat we ook met hen pilots doen. Bijvoorbeeld een pilot met HVO-brandstof op vrachtwagens om te kijken of dat het gewenste resultaat oplevert en of we daar een besparing mee kunnen realiseren. Een ander voorbeeld zijn de vrachtwagens met zonnepanelen op de trailers. Je doet het niet alleen, maar samen met de partners in je keten. Dat zijn dingen die je eerst klein moet testen voordat je die breed kunt uitrollen. Tegelijkertijd zijn we breder aan het kijken naar concrete stappen om onze 2030 en 2050 ambities in te vullen. Eerste stap kan zijn het volledig inzetten van HVO. Voor de middellange termijn kijken we ook naar het inzetten van elektrische vrachtwagens en waterstof als brandstof. Ontwikkeling daarvan gaat momenteel erg snel; wellicht kunnen we daar ook een pilot mee starten. In Nederland zijn we binnen onze Asahi Europe groep een koploper op het gebied van emissie reductie in transport. Onze brouwerijen in onder andere Italië, Tsjechië en Polen kunnen veel van ons leren. En dat maakt het ook leuk, dat partijen van elkaar kunnen leren.’

 

Zijn er ook specifieke uitdagingen waar jullie tegenaan lopen?

 

Alwin: ‘Voor de eerste Star werkte Grolsch met bronzen data. Voor de tweede Star is dat zilver. We willen nu natuurlijk ook verder voor de derde Star. En daarvoor zie je dat onze vervoerders nu een nieuw Transport Management Systeem (TMS) in gebruik hebben genomen. Dat TMS is ook gekoppeld aan de boordcomputer van de individuele truck. Dus je kunt straks ook op zendingsniveau precies zien wat je verbruik is, wat de verblijftijden zijn en wat die CO2-uitstoot is. Op die manier gaan we naar gouden data toe. Iets wat erg belangrijk is: hoe beter je data, hoe beter je kunt inzoomen op de individuele ritten en hoe beter je kunt zien wat veel geld kost en waar je CO2 kan besparen.’

Judith: ‘De uitdaging is de dataverzameling an sich. Dat je het op de juiste manier en ieder jaar op dezelfde manier doet. Dat is iets waar ik me steeds meer op ga richten, ook met hulp van collega’s. Dat we het meer gaan automatiseren en standaardiseren, zodat het minder tijd gaat kosten en tegelijkertijd de data kwaliteit omhoog gaat.’

Tim: ‘Momenteel weten we bij Klok Dranken wel wat wij aan klanten leveren en wat voor ritten we rijden op jaarbasis. Maar we hebben nog niet inzichtelijk wat de efficiency per rit is. Dat maakt het soms wel uitdagend, omdat je dan ook geen vergelijkbare cijfers hebt, waardoor je lastig kunt kijken hoe we op detailniveau dingen kunnen verbeteren. De planning wordt momenteel op vestigingsniveau gedaan. De volgende stap die we willen maken is het verbeteren van onze transportplanning naar een integrale landelijke planning om maximale efficiencyvoordelen en CO2-reductie te behalen. Hiervoor hebben we nog niet de juiste tools.’

Susan: ‘Ik denk dat onze grootste uitdaging zit in de hele waardeketen. Wij kunnen natuurlijk wel sturen op optimalisatie van ons eigen transport, maar vervolgens heb je ook transport naar de verschillende supermarkten en weer terug. Daar hebben wij geen directe invloed op. Dus als je wil verduurzamen in de hele waardeketen, zul je samen met verschillende ketenpartijen om de tafel moeten gaan en de hele keten mee moeten nemen.’

 

En hoe nu verder?

 

Susan: ‘Grolsch gaat voor de volgende (derde) Star in 2024. Een duidelijke ambitie.’

Judith: ‘Grolsch werkt ook veel samen met studenten van de Universiteit Twente. Door hen erbij te betrekken verkrijgen we nieuwe inzichten in de maatregelen voor het verder reduceren van CO2-uitstoot.’

Alwin: ‘We willen doorgaan met waar we nu mee bezig zijn: kleine stappen zetten die bij elkaar iets groots worden. Maar ook willen we meer inzicht krijgen in de data van onze klant. Specifiek op zendingsniveau en daarin ook meer de samenwerking opzoeken. Kijken of we iets op een slimmere manier kunnen doen. Kelderbier hebben we sinds vorig jaar uitbesteed aan een beroepsvervoerder. Dat geeft de mogelijkheid om op allerlei vlakken slimme dingen te gaan doen op het gebied van CO2-reductie.’

Tim: ‘Zoals benoemd willen we bij De Klok Dranken de transportplanning verbeteren. Daarnaast ligt de focus de komende periode op de transitie naar zero-emissie. Hierbij bespreken we elk kwartaal met onze wagenparkleverancier wat de status is omtrent nieuwe trends en ontwikkelingen. Momenteel zijn we bezig om te bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de transitie naar zero emissie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overstap op batterij elektrisch (BEV) of waterstof elektrisch (FCEV) transport.’

 

Wat is jullie beste tip om te verduurzamen?

 

Alwin: ‘Mijn tip is om te kijken hoe je supply chain is geregeld; doe je al slimme en duurzame dingen? Of misschien zijn er dingen die je in je achterhoofd graag anders zou willen zien. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan met je klant: hun orderpatroon, de levertijd, of eventuele combinaties die te maken zijn. Misschien is het een goed idee om een keer een container via de binnenvaart te verzenden. Het is een kwestie van gewoon vragen en doen. Dan zul je zien dat er heel veel mogelijkheden en kansen liggen. Dat vind ik altijd wel een eye opener. Je moet het op een gegeven moment als een soort sport gaan zien. Wij hebben gezien dat er hele leuke dingen naar voren kunnen komen die echt gewoon slim en groen zijn.’

Judith: ‘Mijn tip is: kleine stappen zijn ook stappen die uiteindelijk iets kunnen opleveren. Je kunt beginnen met iets kleins en dat uitrollen naar iets groters. Niets is te gek. En zoals Alwin ook zegt: soms moet je gewoon iets doen.’

Tim: ‘Mijn tip is dat je bewustwording moet creëren middels een gezamenlijke aanpak in de gehele keten. Wij kunnen heel veel dingen zien, maar we moeten deze veranderingen ook gestructureerd doorvoeren en uitdragen aan de mensen op de werkvloer, zodat zij ook goed de waarom begrijpen. De chauffeurs zijn namelijk de mensen die de gemaakte plannen in werking stellen. Als er bij hen geen sprake van bewustwording is, veranderd er niks. Hoe goed het plan misschien ook is, bespreek het met je chauffeurs. Laat hen onderling met elkaar vergelijken, dan wordt het echt een sport waardoor het leuk wordt. En wanneer iets leuk is, wil iedereen zijn of haar bijdrage leveren. Daarnaast is de samenwerking tussen Logistiek, Sales en de klant ook erg belangrijk om efficiëntie te bereiken en dus uitstoot te beperken.’

Alwin: ‘Bewustwording is zeker belangrijk. Grolsch en De Klok Dranken werken nauw samen, ook op het gebied van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan transport van lege fusten naar de brouwerij; omdat ze leeg zijn kunnen ze drie hoog meegenomen worden in plaats van twee hoog. We communiceren dit onderling met elkaar. De juiste auto wordt hiervoor geregeld met als resultaat een besparing van enkele tienduizenden euro’s op jaarbasis. Dit zijn voorbeelden waar ik veel energie van krijg. Door met elkaar samen te werken krijg je veel zaken gedaan. Simpelweg door iedereen erbij te betrekken.’

Susan: ‘Het is belangrijk om de juiste mensen aan tafel te hebben, samen te brainstormen, en daarbij een positieve houding aan te nemen ten opzichte van duurzaamheid. We stellen ons binnen Grolsch vaak de vraag: ‘wat is er nodig om?’. Zo kan iemand een idee hebben dat in eerste instantie niet gemakkelijk te realiseren valt. Soms is het beter om dat even te parkeren, en te focussen op een idee dat veel simpeler is. Pak eerst dat op, zonder het oorspronkelijke idee af te schieten. Deze manier van samenwerken en de positieve houding heerst binnen Grolsch op het gebied van logistiek en duurzaamheid. Zo hebben we ook de energietransitie vormgegeven.’

 

Meer lezen over duurzaamheid binnen Grolsch? Klik dan hier!

 

 

Ook starten met verduurzamen?