Smart mobility meets smart logistics: ketensamenwerking en reistijdvoorspelbaarheid

Op 26 januari 2017 organiseerde Connekt de netwerksessie ‘Smart Mobility meets Smart Logistics’ voor leden van Connekt en Lean & Green, met als overkoepelende thema’s: Ketensamenwerking en Reistijdvoorspelbaarheid.

Op 26 januari 2017 organiseerde Connekt de netwerksessie ‘Smart Mobility meets Smart Logistics’ voor leden van Connekt en Lean & Green, met als overkoepelende thema’s: Ketensamenwerking en Reistijdvoorspelbaarheid.Dat deze onderwerpen relevant zijn voor het netwerk, bleek uit de levendige reacties op de twee keynotes van Hans Moonen en Simon Dalmolen van CGI en een presentatie van Leon Simons die in de break-outsessie een toelichting gaf op ‘Lean & Green Analytics’, een nieuwe analysetool voor Lean & Green koplopers die de 2e Lean & Green Star willen behalen. Onder leiding van de Lean & Green Ambassadeurs Gretta Schoonderbeek (SCA), Jannie van Andel (Unilever), Liane Philipsen (Mainfreight Europe) en Peter de Rooy (De Rooy Transport) en Marije de Vreeze en Harsha Dijk van Connekt vonden de discussies tijdens de break-outs plaats.

1. ‘Reistijdvoorspelbaarheid’
Nieuwe technieken ontwikkelen zich in een razend tempo. Connekt omarmt nieuwe thema’s op het gebied van mobiliteit en logistiek. Denk bijvoorbeeld aan Mobility-as-a-Service: in Helsinki kun je al een abonnement afsluiten op fiets, ov en taxi in 1 pakket. De zelfrijdende auto bepaalt binnen enkele jaren het verkeersbeeld. Reizigers zijn via hun smartphone altijd ‘connected’: dat betekent dat ze niet alleen altijd toegang hebben tot actuele verkeersinformatie, maar ook data leveren ten behoeve van die verkeersinformatie. Ondertussen adopteren steeds meer partijen blockchain voor veilig zaken doen en wordt ketensamenwerking een must in de logistiek – waarvoor het delen van data een eerste vereiste is. Kortom: data verandert ons. Hoe kunnen we de waarde van data voor onze business benutten?

Een goed voorbeeld van de waarde van data voor de logistieke business is het benutten van data voor reistijdvoorspelbaarheid, stelde Hans Moonen van CGI:
1. Digitalisering zorgt voor herontwerp bestaande processen;
2. Slimme mobiliteit en slimme logistiek (de twee kernpunten waar Connekt zich op richt) staan te los van elkaar. Er is potentie voor elkaar versterkende samenwerking;
3. Heel veel data en systemen zijn er al, ga dat gebruiken en combineren;
4. Investeer in data(analyse);
5. Werk samen met je ketenpartners.

De uitkomst van de sessie: Smart Mobility oplossingen richten zich met name op onderdelen van de logistieke keten, de uitdaging is een geïntegreerde oplossing voor de hele keten. Deze uitdaging pakken de Lean & Green partijen en Connektleden graag verder op.

2. ‘Ketensamenwerking’ door Simon Dalmolen, Senior Business Consultant bij CGI
Logistieke samenwerking wordt gezien als dé noodzakelijke stap op weg naar een duurzame logistieke sector. Samenwerking in de logistiek maakt het mogelijk om de bezettingsgraad van bijvoorbeeld vrachtauto’s te verhogen en reduceert het aantal leeg gereden kilometers. Verregaande samenwerking biedt mogelijkheden om ladingen te bundelen of tot verdere efficiëntie verhoging door middel van multimodale oplossingen. Het bevorderen van samenwerking tussen verladers en/of vervoerders biedt duidelijke voordelen door voertuigbewegingen te verminderen, lege kilometers te besparen en CO2 te reduceren. Lean & Green Winners Mainfreight, Refresco, SCA en Unilever geloven unaniem in de kracht van ketensamenwerking. Samen met ICT-dienstverlener CGI, Synple, TNO, Connekt en TKI Dinalog bundelden zij hun krachten in het TKI-project ‘To the Next Level in Logistieke Samenwerking’.

In het kader van dit project zijn in 2016 drie projecten uitgevoerd: 1. de update van de logistieke matchmaking app ‘weConnekt’ voor gebruik in Lean & Green Off-Road (synchromodaal vervoer)2. Samen Minder Leeg (SMiLe): gezamenlijke oprichting van een toegankelijk, neutraal en praktisch platform voor logistiek dienstverleners waardoor ze snel schaalgrootte kunnen bieden voor flexibele samenwerking en uitwisseling ten behoeve van de aanpak van lege kilometers.3. Cross-Chain Collaboration/ logistiek eco-systeem: het testen van horizontale samenwerking door gebruik te maken van een open en neutrale IT infrastructuur, grotendeels gebaseerd op het iCargo project. Dit project leidt tot een leverancier-specifieke gateway voor de aanlevering van gegevens door de verladers, alsmede een Community Node van waaruit koppelingen tussen bedrijven gestructureerd en gecontroleerd worden gefaciliteerd. Voor het bepalen van de synergie mogelijkheden worden twee nieuwe ondersteunende software diensten ontwikkeld en getest via het logistieke ecosysteem/platform.

Simon Dalmolen van CGI is trekker van het 3e project, waarvan de resultaten tijdens het Topsector Logistiek congres op 16 maart bekend worden gemaakt. In het kader van deze pilot hebben SCA, Refresco en Unilever zich ten doel gesteld om 5% minder lege kilometers te realiseren. Dat doen zij door middel van backhauling en milkruns. Het toegepaste framework voor het proces komt vanuit de IT wereld en omvat:

1. Processen en informatie
2. Conflicting & joint goals
3. Sustainable business case voor hele ecosysteem
4. Integration architecture
5. Interoperability
6. Governance model = wie regelt wat en is waar verantwoordelijk voor
7. Change management approach

Resultaten
1. Theoretisch kun je lege kilometers reduceren
2. Verhogen flexibiliteit en beleveringsgraad is mogelijk door bundelen orders
3. Vertrouwen tussen partners is groot
4. CO2 reductie in lijn met voorgaande projecten
5. Kennisniveau partners gelijk en hoog
6. Het is meer dan CO2 besparing alleen.

Lessons learned
1. Ophalen data is in de praktijk uitdagend
2. Datakwaliteit is essentieel voor operationele samenwerking
3. Korte vs. lange termijn denken
4. Creëer eens cadans
5. vanaf het begin nadenken over entry en exit strategie
6. Elke samenwerking heeft uitdagingen
7. Denk na over Security.

Lean & Green Analytics
De 2e ster van Lean & Green is een nieuwe manier van analyseren van CO2. Hierdoor krijgen bedrijven concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO2 te reduceren. Met Lean & Green Analytics kunnen koplopers:-Maandelijks de data-analyse tool gebruiken om je eigen voortgang te monitoren, bij te sturen en resultaat te meten.- Een vrijstelling krijgen voor de EED audit (European Energy Directive) op transport en warehouse.

Meer informatie over Ketensamenwerking: via Harsha Dijk, programma manager Lean & Green van Connekt.

De middag werd besloten met de nieuwjaarsborrel van Connekt en Lean & Green, waar Connekt bestuurslid Jasper Snijders (KPN) zijn keynote bouwde op een wijze les van Socrates:

“The secret of change is not to fight the old, but to focus all energy on building the new.”