Sinds november 2016 rijdt Cool Rail iedere week koelcontainers per trein vol citrusfruit en groenten vanuit het Spaanse Valencia richting Noordwest-Europa. Met deze nieuwe treinverbinding dringen supermarktorganisaties en logistieke dienstverleners de koolstofdioxide-uitstoot nu al met 70% terug voor elke vermeden vrachtwagen. Spanje is voor een belangrijk deel van het jaar de fruit- en groenteschuur voor supermarkten in Noordwest-Europa. Dagelijks rijden er vrachtwagens met –afhankelijk van het seizoen- sinaasappelen, citroenen, tomaten, komkommers, paprika en sla. Consultancybureau Mercator Novus berekende dat daar op jaarbasis 30.000 vrachtwagenbewegingen voor nodig zijn.

Nieuwe treinverbinding
Logistiek dienstverlener Euro Pool System, service provider Bakker Barendrecht (Albert Heijn) en Havenbedrijf Rotterdam namen enkele jaren geleden het initiatief voor Cool Rail, een treinverbinding tussen Spanje en Noordwest-Europa. Smeding en Plus, de Belgische supermarktketen Colruyt Groep en de Duitse keten Edeka sloten zich daarbij aan.

Wekelijks rijden inmiddels 12 containers op twee treinen vol groenten en fruit van het Spaanse Valencia naar het Duitse Keulen. Daar wordt de lading nu nog overgeladen op vrachtwagens en naar distributiecentra vervoerd. Uiterlijk vanaf november 2017 rijden de treinen van Cool Rail door naar Rotterdam met 40 containers per trein. Het is ook de ambitie om de trein vijf keer per week te laten rijden. De treinen worden op de terugrit geladen met emballage van Euro Pool voor Spanje.

 

Minder CO2
Met deze nieuwe aanvoerlijn naar Rotterdam verwachten de initiatiefnemers de uitstoot van CO2 nog verder te kunnen terug dringen. De trein naar Keulen levert al 70% minder CO2 op. Als de trein doorrijdt naar Rotterdam is de uitstoot van CO2 met 80 tot 90% terug te dringen. Een ander pluspunt is dat de kostprijs omlaag kan. In potentie is de trein 30% goedkoper dan het transport over de weg.

Het vervoer met de Cool Rail levert op dit moment nog geen tijdwinst op. Dat komt door een combinatie van factoren. Ten eerste omdat gebruik wordt gemaakt van een bestaande dienst tot Keulen met een langere doorlooptijd. Maar zeker ook omdat de containers bij de Spaanse grens moeten worden overgeladen omdat het Spaanse spoorwegennet nog een andere breedte kent dan het Europese railnet. Dit bredere spoor is een erfenis uit het Franco-tijdperk, maar Spanje investeert flink om het spoorwegennet op dezelfde breedte te krijgen als in de rest van Europa. Over een paar jaar rijdt de Cool Rail waarschijnlijk zonder overladen naar Noordwest-Europa.

Betrouwbaar
“Tot zover heeft de trein zich als zeer betrouwbaar bewezen”, zegt Fred Lessing, die namens Euro Pool System nauw betrokken is bij Cool Rail. “De kans dat een trein te laat aankomt, is kleiner dan de kans dat een vrachtwagen te laat komt. Alleen is de impact voor een trein groter, omdat het gelijk over meerdere containers gaat.”

Op het moment dat de overslag van trein aan de grens tot het verleden behoort en de ideale route over de rails beschikbaar is, wint de Cool Rail het van de vrachtwagen.

Versere producten
Met Cool Rail is ook een informatie-, betrouwbaarheid-, en kwaliteitsslag van de groenten en fruit te realiseren. Het monitoren van de temperatuur en luchtvochtigheid in de koelunits kan op afstand worden gevolgd en is desgewenst bij te sturen door de operator. Zo is het transport met deze nieuwe treinverbinding op den duur sneller dan over de weg. Dat komt ten goede van de versheid en daarmee een betere productkwaliteit.

 

De initiatiefnemers
Cool Rail Spain is een initiatief van Logistiek dienstverlener Euro Pool System, service provider Bakker Barendrecht (leverancier voor Albert Heijn) en Havenbedrijf Rotterdam. Smeding en Plus, de Belgische supermarktketen Colruyt Groep en de Duitse keten Edeka sloten zich daarna aan.