Duurzaam leiderschap was het thema van de Lean & Green Meet HUB die op 19 december 2019 plaatsvond in Delft. Alex Matatula, Programma Manager Lean & Green, heette de vele aanwezigen welkom. De meeting startte met de video over Duurzaam leiderschap waaraan de panelleden van deze bijeenkomst hebben meegewerkt.

Wat is eigenlijk duurzaam leiderschap?
De Meet HUB startte met deze video over duurzaam leiderschap.

Better Business Scan: waar staat jouw organisatie met de duurzame strategie?
Hoe kun je je duurzame strategie verbeteren en welke rol speelt leiderschap hierbij? Hierop gaf gastheer Alex Matatula het woord aan Nienke Kloppenburg van de Rotterdam School of Management (RSM) in. RSM heeft een Better Business Scan ontwikkeld waarmee organisaties in kaart kunnen brengen waar zij staan qua duurzame strategie. Veel organisaties ervaren een ‘kloof’ tussen de ambities van hun duurzame strategie en de realisatie daarvan. Zo’n discrepantie kan zich op verschillende manieren uiten.
• Passieve organisaties zijn niet of nauwelijks met duurzaamheid bezig;
• Reactieve organisaties doen dit alleen onder druk van regelgeving maar hebben geen intrinsieke motivatie op dit vlak;
• Actieve organisatie kennen die motivatie wel maar worstelen met de vraag, hoe de strategie uit te voeren;
• Proactieve organisatie hebben én de intrinsieke motivatie om duurzaam te werken én zoeken hiertoe actief de samenwerking.
Kloppenburg benadrukte dat je je via diverse routes verder kunt ontwikkelen op dit gebied, waarbij verschillende leiderschapsstijlen kunnen worden ingezet. De Better Business Scan wil organisaties inspireren op en inzicht geven in de eigen weg naar duurzaamheid. Doe de scan zelf.

Panel van Lean & Green deelnemers
Na deze meer theoretische inleiding nam een viertal Lean & Green deelnemers plaats op de panelstoelen voorin de zaal. Het panel bestond uit Frank Scholten (Aviko), Geanne van Arkel en Rolf van de Ligt (Interface) en Clemens Groot Koerkamp (Bakker Logistiek). Zij gingen met elkaar en de zaal in gesprek over verschillende vragen en stellingen rond de praktische kant van duurzaamheid.

Hoe duurzaam is je bedrijf en waaruit blijkt dat?
Wat betekent duurzaamheid voor jouw bedrijf? Is er een kloof tussen duurzame ambitie en realisatie? Voor Interface is duurzaamheid essentieel. Het productieproces wordt steeds verder verduurzaamd bijvoorbeeld door hergebruik van grondstoffen. De cultuur is absoluut duurzaam. Toch ervaart Van de Ligt wel een kloof. Van Arkel vulde aan: ‘De lat ligt ook hoog. Ik vind dat inspirerend, kijk naar het grote plaatje en ga verduurzamen, dat levert ook geld op wat je vervolgens weer elders in je bedrijf kunt investeren. Duurzaamheid is dan ook super-logisch.’ Groot Koerkamp gaf aan dat Bakker Logistiek, van origine een familiebedrijf, minder ver is in de realisatie. Wel zet Bakker succesvol in op interne alignment van de medewerkers. De Bakker Code of Conduct is bedoeld om met externe partijen over verduurzaming in gesprek te gaan. Ook op het gebied van elektrisch last mile-vervoer in de stad zoekt Bakker de samenwerking.
Scholten: ‘Bij Aviko zit duurzaamheid in de genen. Zo hebben we een waterbesparing van 20% over de jaren gerealiseerd. We vinden dat zo normaal dat we het niet uitdragen. Het is wel tijd om dat wel te gaan doen. Zo worden we meer open en proactief.’

Vinden de medewerkers duurzaamheid belangrijk genoeg? Hoe krijg je ze daarin mee?
Scholten gaf aan dat binnen Aviko iedereen de duurzame ambities kent en deelt. Het levert wel discussies op zodra dat betekent dat mensen hun gedrag en werkwijze moeten veranderen. De cultuur moet hierin nog verder veranderen. Hiervoor bestaat nog geen programma.
Binnen Bakker wordt de duurzame visie vooral top down gedeeld. Mensen zijn er steeds meer bewust mee bezig en dat levert positieve reacties op, aldus Groot Koerkamp. Zeker als chauffeurs voor zuiniger rijgedrag worden beloond. Men ervaart overigens vaak een groot verschil in de manier waarop medewerkers en organisaties duurzaamheid al dan niet omarmen. Het nieuwe versus het oude. Groot Koerkamp: ‘Bakker is een traditioneel bedrijf waar veel chauffeurs al lang werken. Door jongere en ander typen mensen aan te nemen, proberen we de interne cultuur nog meer duurzaam minded te maken.’
Interface kent sinds 2003 een duurzaamheidsprogramma waarbij nieuwe medewerkers direct worden betrokken. Van Arkel: ‘Wat kun jij zelf doen vanuit jouw rol, daar gaat het om. Wie hier warm voor loopt, kan ambassadeur duurzaamheid worden binnen Interface. Deze aanpak werkt maar kost tijd.’ Vanuit de zaal verwees Mariëlle van Spronsen, Lean & Green ambassadeur, naar het Programma Zero2030 van PostNL waarmee bottom up duurzaamheid wordt gestimuleerd.

Welke barrières ervaren jullie bij de verduurzaming van de logistiek?
Groot Koerkamp ervaart uitdagingen in de samenwerking wanneer bedrijven data moeten delen. Data delen vergt veel onderling vertrouwen. Bakker werkt aan een uniform datasysteem dat het delen van data binnen de keten in de toekomst moet vergemakkelijken. Vanuit de zaal komt de oplossing, hiervoor een onafhankelijk platform te gebruiken.
Van de Ligt: ‘De afnemer kiest zijn logistieke oplossing. Niet altijd de meest duurzame. Wij wijzen ze wel op de gevolgen van een bepaalde keuze voor de CO2-footprint.’ Scholten vindt dat je door moet vragen als leversnelheid en CO2-footprint dreigen te botsen: moet de klant het echt zo snel hebben en waarom?
Ketenafspraken maken over duurzame logistiek is één ding, je aan die afspraken houden is een tweede. Zaal en panel zijn het erover eens dat de keuze voor een bepaalde duurzame logistieke oplossing alleen kan slagen als er sprake is van een langdurige commitment tussen vervoerder en verlader.

Wat kun je morgen doen om je duurzame logistieke doelen op langere termijn te halen?
Van de Ligt: ‘Intern kun je op de inkoop van logistiek sturen op duurzaamheid. Dat doen wij dan ook. Ook op het gebied van verpakkingen valt veel te verduurzamen.’ Groot Koerkamp ziet een toekomst voor sharing. Faciliteiten én bijvoorbeeld data delen met andere bedrijven is een ander business model en een andere benadering dan we tot dusver kenden.
Scholten noemt samenwerking als weg tot een grotere efficiency. Door transporten slimmer in te delen, zijn lege kilometers te voorkomen. Ook elektrisch vervoer is een issue om op te pakken. Van Arkel, enthousiast: ‘Zie de onvermijdelijke verduurzaming als een geweldige kans.’ Meer informatie over de duurzame programma’s van Interface vind je hier.

Tot ziens bij de Lean & Green events in 2020

Alex Matatula dankt panel en zaal voor de kwalitatieve inbreng. Leiderschap is ook, je ervaringen delen, waardoor vertrouwen en commitment tussen vervoerders en verladers kunnen groeien. Dat is het doel van de Lean & Green community, gebruik de community daar dan ook voor. Alex gaf aan dat dat kan door onze maandelijkse events te bezoeken. Bijvoorbeeld op 16 januari 2020 wanneer we samen met Clean Road Transport ingaan op de transitie van het wagenpark naar elektrisch alsmede de verandering van het gedrag. Meld je nu aan.

Bekijk al onze komende events.
Tot ziens in 2020.

Terugkijken op deze Meet HUB? Bekijk de video hieronder.