Uiensector Zeeland haalt 1,5 miljoen km van de weg en bespaart zo’n 1500 ton CO2

Uien zijn qua volume het grootste Nederlandse agro exportproduct. Meer dan 80% hiervan wordt via Zeeland geëxporteerd naar meer dan 120 landen wereldwijd.

Een aantal bedrijven actief in de uiensector in Zeeland heeft de handen ineen geslagen voor een efficiëntere containerlogistiek. Door hergebruik van reefers, slimme planning en het gezamenlijk aanbieden van lading via de haven van Vlissingen bespaart de uiensector maar liefst 1500 ton CO2 en anderhalf miljoen wegkilometers. Deze besparing betreft het verschil tussen aanbod in Vlissingen ten opzichte van Antwerpen of Rotterdam en het onnodige transport van lege reefer containers.

Gedeputeerde onderstreept belang van sectorbrede samenwerking
De resultaten van de samenwerking zijn onder de naam het “Vlissingen concept” op woensdag 21 september bekend gemaakt tijdens een door Zeeland Connect georganiseerde bijeenkomst met de uiensector in Nieuwdorp. Hierbij waren een 15-tal verladende partijen en een 5-tal logistiek dienstverleners aanwezig.

Namens de Provincie Zeeland, onderstreepte gedeputeerde dhr. J. de Bat het belang van een sectorbrede samenwerking. Alleen door volumes te bundelen profiteert de hele sector van de logistieke voordelen en wordt de getoonde synchromodale oplossing mogelijk. Voorzitter Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association spoorde de aanwezige partijen, die nog geen gebruik maken van het synchromodale “Vlissingen concept” aan de proef op de som te nemen en zich aan te sluiten bij dit initiatief.

In deze film worden de resultaten toegelicht.

 

Achtergrondinformatie
Zeeland Connect is het logistieke samenwerkingsverband in Zeeland tussen bedrijven, overheid en onderwijs, en organiseerde deze bijeenkomst in nauwe samenwerking met de Holland Onion Association. De logistieke samenwerking is een gezamenlijk initiatief van Zeeland Seaports, Kloosterboer en een aantal uienexporteurs, waaronder JWK, MSP en Top Onions. Zeeland Connect en dit initiatief maakt onderdeel uit van Lean & Green Synchromodal, een actielijn van de Topsector Logistiek. Uitgangspunt van Lean & Green Synchromodal is dat economische en sociale groei van wegvervoer alleen mogelijk als er tegelijkertijd sprake is van een sterkere groei van vervoer naast de weg (OffRoad). Dit creëert ruimte op de weg om de groei van hoogwaardig wegvervoer mogelijk te maken en de doorstroming en bereikbaarheid te bevorderen. Met Lean & Green Synchromodal wil de Topsector Logistiek verladers en logistieke dienstverleners actief betrekken bij initiatieven voor synchromodaal transport en nieuwe samenwerkingsvormen stimuleren.

Zie ook https://www.topsectorlogistiek.nl/, www.synchromodaliteit.nl.