Uitreiking Stars op locatie bij Dailycool B.V. en Rensa Family Company

Afgelopen week reikte onze projectmanager Dirk van der Lee met trots twee Lean & Green uit. Dailycool B.V. behaalde met 20% CO2-reductie de 1e Lean & Green Star. Rensa Family Company, realiseerde op het gebied van logistiek inmiddels 35% CO2-reductie en ontving hiervoor haar 3e Lean & Green Star.

Dailycool B.V en de 1e Star
Als specialist in (inter)nationale logistieke dienstverlening van dagverse levensmiddelen investeerde Dailycool B.V. de afgelopen jaren in het verduurzamen van de processen. Het was stagiair Robert Knook die de data rondom transport binnen de organisatie verzamelde. Om de data te analyseren en de CO2-prestatie in kaart te brengen werd de tool van BigMile gebruikt. Als een van de eerste ‘nieuwe deelnemers’ maakte Dailycool hierbij gebruik van het ‘instroom principe’, een manier waarbij data van een heel jaar door een slimme analyse vergeleken wordt met vergelijkbare organisaties in het programma (benchmarken). Uit de analyse, bevestigd door een externe accountantscontrole, bleek uit de data van 2018 dat de reductie gelijk is aan het niveau van de eerste Lean & Green Star. Zowel leden van de directie als medewerkers van de planning van Dailycool B.V waren aanwezig om gezamenlijk dit succes te vieren en direct de eerste trailer met de Lean & Green Star te beplakken.

Rensa Family Company en de 3e Star
Wie ook trots mag zijn is Jur Hofland met zijn bedrijf Rensa Family Company. Onder toeziend oog van de directie en andere collega’s, die zich in de kantine hadden verzameld, nam Jur de derde Lean & Green Star in ontvangst. Rensa is er al vanaf de start van Lean & Green bij en sinds 2010 heeft de organisatie op het gebied van logistiek inmiddels 35٪ CO2 gereduceerd. Als negende van Nederland én Europa heeft Rensa een top tien prestatie neergezet. Naast de focus op het verder verduurzamen van Rensa is Jur nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Lean & Green programma, zoals het samen met andere deelnemers en het Lean & Green team uitwerken van de 4e en 5e STAR.

Meer weten over de voordelen van het Lean & Green programma en het instromen op basis van een benchmark? Neem contact op met onze projectmanager Dirk van der Lee dirk.vanderlee@connekt.nl.