Vervolg voor Connekted Strategies

Tom Slabbers, Master Student aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam, studeerde op 12 juli 2017 cum laude af na zijn afstudeerstage bij Connekt over Lean & Green. Zijn onderzoeksvraag: wat is het effect van een third-party facilitator op samenwerking in de supply chain en – navenant – op CO₂-reductie? iermee verdiepte hij het onderzoek van twee EUR-masterstudentes die in 2016 afstudeerden op hetzelfde onderwerp, dat in de Lean & Green wandelgangen ‘Connekted Strategies’ heet. Met dank aan alle Lean & Green respondenten verzamelde Tom waardevolle data. Daarmee heeft hij wetenschappelijk aangetoond dat de toename van het aantal samenwerkingen niet alleen significant is, maar dat alle kostenbesparingen bovendien hand in hand gaan met reducties in ecologische impact. Connekt en EUR zullen de resultaten van het onderzoek gezamenlijk publiceren. Tom deelt hier zijn ervaringen alvast.

Inmiddels een kleine 5 maanden geleden, stapte ik voor het eerst in het warme bad dat Connekt heet. Mijn voorkeur voor een praktische insteek en interesse in duurzaamheid leidde mij richting Lean & Green, waar ik als stagiair mijn Master scriptie mocht schrijven. De insteek van mijn project was het onderzoeken van de meerwaarde van een neutrale, derde partij bij het vormen van samenwerkingen in de supply keten.

In de hedendaagse globale context is de focus verschoven van individuele bedrijven naar volledige supply ketens. In deze complexe systemen, waarin belanghebbenden actief zijn die vaak tegenstrijdige doelen hebben, is de noodzaak voor samenwerking groot. Deze samenwerkingen kunnen flinke schaal- en toepassingsvoordelen met zich meebrengen. De weg naar samenwerking is echter vaak bezaaid met flinke hobbels: het delen van gevoelige informatie en de benodigde coördinatie zijn regelmatig barrières gebleken. Een neutrale, derde partij zou deze barrières mogelijk weg kunnen nemen, door als bewaarder en facilitator op te treden. In dit licht heb ik de rol van Lean & Green onderzocht. Middels interviews, enquêtes, case studies en datasets ben ik tot een aantal mooie en verrassende conclusies gekomen.

Allereerst leidt de aanwezigheid van Lean & Green tot een toename in zowel het aantal als de intensiteit van samenwerkingen. Lean & Green toont aan een echte verbinder te zijn. Samenwerking in de supply chain heeft een reductie effect op twee belangrijke concepten: kosten en ecologische impact. Verrassend genoeg blijken reducties in kosten hand in hand te gaan met reducties in ecologische impact, en vice versa. Daarnaast toont Lean & Green haar waarde middels verschillende rollen: het programma brengt bedrijven bij elkaar via ontmoetingsmogelijkheden, het is een instituut voor ecologische certificering en een bron van kennis en informatie.

Bedrijven halen dus meerdere voordelen uit deelname: niet alleen zijn ze in staat om meer samenwerkingen met andere bedrijven aan te gaan en deze te intensiveren, ook leiden deze samenwerkingen tot kosten- en milieu impact besparingen. Dit zijn essentiële bevindingen in het huidige bedrijfsmilieu.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode bij Connekt. De betrokkenheid en passie van haar werknemers belichamen voor mij het succes van de organisatie. Deze cultuur lijkt naadloos te passen bij de leden van het Lean & Green programma: het enthousiasme van de koplopers waarmee ik in contact ben geweest, viel mij ontzettend op. De duurzaamheid die Connekt ademt, heeft mijn interesse in Corporate Social Responsibility alleen maar vergroot: dit zal zeker een blijvende impact hebben op mijn verdere carrière!

Ik wil eenieder met wie ik in contact ben gekomen via Connekt, bedanken voor zijn/haar steun en interesse!

Tom Slabbers