Waarom CO2-registratie belangrijk is

Het rapporteren van CO2 wordt binnen het klimaatakkoord verplicht gesteld. Binnen het Lean & green programma is het al een belangrijke methode om de duurzame progressie van deelnemers te meten. Om nog meer inzicht te krijgen in de CO2-rapportage vroegen wij afgelopen maand alle Lean & Green deelnemers via een enquête naar hun mening en ervaring. Heb jij de enquête ingevuld? Nogmaals dank hiervoor! Zoals beloofd delen wij hieronder de belangrijkste resultaten.

Uit de enquête blijkt dat:

De CO2-rapportage tool van Lean & Green niet bij iedereen bekend is. Daarom gaan wij de tool dit jaar meer onder de aandacht brengen, zodat ook jij hier makkelijk gebruikt van kunt maken.
De thema’s ‘Lean’ en ‘Green’ zijn volgens een meerderheid nog steeds de prioriteiten van Lean & Green zijn. Het Lean & Green programma draait dan ook om verduurzamen door slimme en efficiënte keuzes te maken. De CO2-rapportage draagt hier als KPI aan bij door de prestaties te kunnen meten.
75% van de respondenten in de komende jaren een (nieuwe) CO2-rapportage tool nodig heeft. De reden hiervoor is dat het klimaatakkoord CO2-registratie verplicht stelt. Met de vernieuwde methode van BigMile kan Lean & Green deelnemers helpen de CO2 te meten, monitoren en te registreren.
Een deel van de respondenten is een voorstander om het Lean & Green programma te laten groeien en verbreden. Hier zijn wij ondertussen druk mee bezig. In Nederland proberen wij nieuwe deelnemers te betrekken en bestaande deelnemers te heractiveren. Binnen Europa werken momenteel wij het Europese programma verder uit.


Meer weten of meepraten over deze ontwikkelingen? Neem gerust contact op met Dirk via dirk.vanderlee@connekt.nl.

Dirk van der Lee
Projectmanager Lean & Green