Werkzaamheden Oosterweel (Antwerpse ring) is gestart

Dit voorjaar is Vlaanderen gestart met de bouw van de Oosterweel met als doel de Antwerpse Ring (R1) volledig rond te maken. Hiermee worden minder files, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit voor de hele Antwerpse regio beoogd. Het project zal gefaseerd uitgevoerd worden en zal in 2026 gereed zijn.

Vanaf begin mei wordt al grotere hinder verwacht. Dan bouwt de aannemer in de middenberm de pijlers voor de tijdelijke keerbrug in Kruibeke en portieken voor dynamische verkeerssignalisatie om de verkeersveiligheid tijdens de werken te waarborgen. De linkerrijstrook tussen het op- en afrittencomplex Kruibeke tot Antwerpen-West wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Zo kan men het aantal rijstroken behouden maar ze worden lokaal versmald en er geldt een snelheidslimiet van 70 km/u. Er worden pechhavens voorzien.

Vanaf juli 2019 tot de zomer van 2020 wordt gewerkt aan de zijkanten van de E17 waarbij de pechstroken volledig worden ingenomen. Het verkeer rijdt ook dan in een aangepast snelheidsregime van 70 km/u over versmalde rijstroken.

In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West vervangen. Oorspronkelijk moest enkel de toplaag van het wegdek vervangen worden. Maar omdat de onderlagen zich niet meer in een goede staat bevonden, werd beslist om deze werken in één beweging uit te voeren zodat de hinder beperkt kan worden. Meer informatie over het mobiliteitsproject en de planning staat op: https://www.oosterweelverbinding.be.

Ook Nederlandse verladers en vervoerders zullen hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Om die reden organiseert Lean & Green begin juni ‘On Spot events’ om in verschillende regio’s met verladers en vervoerders in gesprek te gaan. Kan er meer gebundeld worden of kan er gebruikt gemaakt worden van andere modaliteiten (Lean & Green Off-Road)?

De eerste sessie staat gepland op 12 juni, 15.00 uur – 17.00 uur bij Cargill.