West-Brabant Corridor zet volgende stap

De succesvolle samenwerking ‘West-Brabant Corridor’, een initiatief van GVT, MCT, OCT en de Havenbedrijven Rotterdam en Moerdijk, wordt binnenkort uitgebreid zodat meer verladers en vervoerders  kunnen aansluiten en meedoen. Om dit te realiseren sloten MCA Brabant en Logistics Community Brabant (LCB) op 9 september 2019 een samenwerkingsovereenkomst met de West-Brabant Corridor en de havenbeheerders van Moerdijk en Rotterdam.

 

In het voorjaar van 2019 besloten MCA Brabant en LCB te gaan samenwerken. MCA Brabant beschikt over een groot netwerk van verladers, vervoerders en overheden en werkt samen met Rijkswaterstaat. LCB heeft toegang tot veel kennis van logistieke innovatie en beschikt bovendien over 1.000 studenten die kunnen bijdragen aan de uitvoering van de plannen. Een unieke combinatie om gezamenlijke doelen te bereiken.

E-JointCorridor
LCB stimuleert multimodaal en synchromodaal transport met haar programma NewWays Noord-Brabant en werkt hierin samen met het landelijke programma Lean & Green Off-Road van Connekt en de Topsector Logistiek. Samen hebben zij onlangs de e-JointCorridor geïntroduceerd waarbij vrachtdocumenten worden gedigitaliseerd en gekoppeld. De eerste toepassing hiervan was op de spoorverbinding tussen Tilburg en Rzepin in Polen. Door een efficiencyslag verkort de e-JointCorridor de doorlooptijd van de goederen op die corridor met 20%. De eerste gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partijen is om diezelfde e-Joint Corridor ook beschikbaar te maken voor intermodaal vervoer per binnenschip en aldus te integreren in de West-Brabant Corridor. Hierbij wordt tevens een koppeling gemaakt met Boxinsider, het track & trace-systeem van de Rotterdamse haven.

 

Opschaling
Als neutrale partijen gaan MCA Brabant en LCB binnenkort de provincie in om mee te werken aan de opschaling van de West-Brabant Corridor. Dit gebeurt onder andere door voorlichting te geven aan verladers en vervoerders over gebruik van de binnenvaart als alternatief voor het wegvervoer. Daarnaast gaan de samenwerkende partijen mogelijkheden onderzoeken om vergelijkbare corridors op te zetten op andere vervoerstrajecten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een Noordoost-Brabant Corridor (met Veghel, Oss en Den Bosch), doorvoer van Rotterdam naar Neuss via de West-Brabant Corridor en het aansluiten van Zeeland.

Verduurzaming
Meer inzet van de binnenvaart als alternatief voor het wegvervoer betekent ook meewerken aan verduurzaming van die sector. MCA Brabant en LCB ondersteunen het streven naar verduurzaming van de sector. Zij kijken nadrukkelijk naar initiatieven in de binnenvaart om schepen te ontwikkelen met elektrische aandrijving op basis van waterstoftechnieken of batterijen.

Samenwerkingspartners: MCA Brabant, Logistics Community Brabant, GVT, MCT, OCT, havens Moerdijk en Rotterdam.