2e Star voor ENVIEM: ‘Samen doen, samen scoren’

11 maanden geleden werd ENVIEM deelnemer van Lean & Green. ENVIEM heeft op basis van benchmark haar 2e Star in één keer weten te behalen. ‘Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel, het begint bij ons steeds meer te leven’, aldus Martin Pastink (Manager Operations). Onze reis ging ditmaal naar Harderwijk, waar het hoofdkantoor van ENVIEM gevestigd is.

ENVIEM

ENVIEM is een multi-brand company en bestaat uit diverse divisies. Ten eerste Retail, meer dan 600 tankstations, die zich verspreid over Nederland, België, Duitsland en Frankrijk bevinden. Daarnaast heeft ENVIEM een Lubricants divisie in Dordrecht, genaamd Transnational Blenders, waar van een basis grondstof, hoogwaardige smeermiddelen worden gemaakt voor onder andere Shell, Chevron en BP. Ten derde de Environment divisie. Deze verzamelt en verwerkt gebruikte olie uit garagebedrijven. Martin vertelt: ‘ENVIEM zet vol in op de divisie Energy. Onlangs heeft ENVIEM een meerderheidsbelang genomen in De Hezelaer Groep. Hezelaer oefent verschillende activiteiten uit, op het gebied van duurzame energieopwekking, alsmede handel in elektriciteit, gas en warmte. Een niet te vergeten onderdeel, binnen ENVIEM, is ons brandstofdepot in Nigtevecht, waar we op- en overslag hebben.’

Duurzaamheid

Martin geeft aan dat duurzaamheid binnen ENVIEM steeds meer begint te leven. ‘Dit komt door onze strategie, maar ook door het voorbeeld wat wij geven. Vanwege overheidsverplichtingen moeten we niet alleen, maar ENVIEM wil op een andere manier omgaan met duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn; sterke groei in de divisie New Business, deelname aan het Lean & Green programma, energiebesparende maatregelen op al onze vestigingen en tankstations.  Bewustwording brengt ook gedragsverandering met zich mee. Vandaar dat wij ook zeggen ‘samen scoren’. Dit doen wij met passie, kracht en veel fun.

 

‘Bewustwording brengt gedragsverandering met zich mee. Dit doen wij met passie, kracht en veel fun.’

| Martin Pastink, Manager Operations

 

Maatregelen

Er zijn verschillende maatregelen die ENVIEM genomen heeft:

  • Alle trucks voldoen aan de Euro 6 emissienorm;
  • De planning en beladingsgraad zijn geoptimaliseerd;
  • Efficiënte inzet van het wagenpark, door 24 x7 ploegendienst.

Maar hier blijft het niet bij. ENVIEM is bezig met nieuwe maatregelen om de 3e Star te behalen. ‘We zijn een elektronisch meetsysteem aan het implementeren, welke geïnstalleerd wordt in al onze voorraadtanks, op onze tankstations. Hiermee kunnen we op afstand de juiste voorraden uitlezen. Door te plannen met exacte voorraden, kunnen we een het aantal gereden kilometers verder reduceren en de beladingsgraad verhogen,’ aldus Martin.

Op naar de 3e Star

ENVIEM zal nog meer investeren in het trainen van haar chauffeurs. ‘We hebben vorig jaar een boordcomputer app geïntroduceerd die verbinding maakt met de canbus en de tachograaf van de truck. Daardoor kunnen wij verschillende analyses maken over de rijstijl van de chauffeurs.’ aldus Martin. Ook willen ze chauffeurs meer motiveren door hen overal bij te betrekken. Martin: ‘We hebben binnenkort een uitje met alle chauffeurs waar we beginnen met een kort werkoverleg met duurzaamheid als onderwerp. Aan het eind van het jaar, komen alle chauffeurs in aanmerking voor een bonus. De hoogte van het bedrag is onder andere gebaseerd op hun rijstijlscore. Door deze financiële prikkel, willen we de motivatie van chauffeurs verder versterken.’

Ook gaat ENVIEM de komende tijd het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals HVO, voor het wagenpark uitbreiden. Daarnaast wordt de markt van elektrische trucks nauwlettend in de gaten gehouden. Op dit moment is het nog niet toegestaan om gevaarlijke stoffen te vervoeren met een elektrische truck. Oftewel: nog meer CO2-reductie in de toekomst!

Ook starten met verduurzamen?

  1. Ontdek hier alle maatregelen
  2. Geef je op voor een kennissessie
  3. Schrijf je in voor de nieuwsbrief