CB heeft als één van de koplopers de 3e Lean & Green Star behaald: in twee jaar tijd reduceerden ze 15,61% CO2-uitstoot. In dit interview vertellen Berry van Mourik (teamleider Vervoer) en Marinus Ploos van Amstel (directeur Operations) alles over:

  • de duurzaamheidsmaatregelen van CB;
  • de beste investering;
  • de gouden tip voor Lean & Green deelnemers en
  • de grootste fabel rondom duurzaamheid. 

 

Over CB

Bedrijfsprofiel 

‘We verzorgen de integrale logistiek voor het algemene boek, schoolboeken en (inter)nationale wetenschappelijke uitgaven. We zorgen voor warehousing (opslag/voorraadbeheer), pick & pack en bezorging. Zowel naar bedrijven als naar consumenten. Daarnaast zorgen we voor de financiële afhandeling tussen uitgevers en boekverkopers en geven we onze klanten inzichten met slimme informatie dashboards. Overigens zorgen we ook voor de distributie van e-books en audioboeken en voor het maken van boeken via Print on demand (vandaag besteld, vandaag gemaakt). Sinds 2012 zijn we ook actief in logistieke diensten voor de Healthcare markt. Binnen de Healthcare markt zorgen wij voor logistiek met aandacht voor health & care producten.’

Vanuit jullie magazijn in Culemborg verzorgen jullie al 150 jaar het transport van boeken en e-books in Nederland en België. Geloven jullie nog in papieren boeken?

‘Als CB geloven wij absoluut in het papieren boek. Er is in de maatschappij een zichtbare wens voor het ‘offline’ zijn, zeker gedurende vakantieperiodes. Het ‘gevoel’ van het tastbare boek staat voor velen boven het digitaal lezen, een scherm ziet men immers tegenwoordig vaak genoeg.’

 

CB & duurzaam transport  

Welke fabel rondom duurzame logistiek willen jullie uit de wereld willen helpen? 

‘Duurzaamheid staat vooralsnog vaak bekend als ‘duurder’ dan de traditionele manier van logistiek uitvoeren. Juist door de samenwerking op te zoeken, zowel verticaal als horizontaal in de logistieke keten, en écht naar een ketenintegratie toe te werken kan het voordeel zowel in duurzaamheid en in financiële zin worden bereikt.’

Jullie hebben veel afleveradressen in winkelstraten. Welke invloed hebben de zero emissiezones op jullie beleid?

‘Klopt, we hebben inderdaad veel afleveradressen in de winkelstraten. De zero emissiezones hebben daarmee invloed op ons beleid en investeringen. We hebben de samenwerking met last-mile vervoerders verder uitgebreid. Daarnaast hebben we investeringen gedaan in elektrisch vervoer, CNG/LNG voertuigen en tot slot een bakfiets.’

 

“Het wagenpark bestaat uit elektrische voertuigen, CNG/LNG voertuigen en distributievoertuigen met de EURO6 norm. Voor kleinere, lokale ritten hebben we een elektrische bakfiets.”

 

‘We hebben meerdere bedrijfslocaties in Nederland en België, de hoofdlocatie is gevestigd in Culemborg en we werken met ruim 800 professionals. Onze B2B activiteiten zijn primair gericht op de Benelux, hier is CB regisseur van de zendingen die dagelijks richting de eindklant verstuurd worden. Zendingen die in ons primaire netwerk passen, bezorgt CB zelf met een wagenpark van ongeveer 100 voertuigen. Zo’n 500.000 zendingen verzorgen we zelf op jaarbasis. Daarnaast werken we met veel vervoerspartners. Samen zorgen we voor efficiënte routes, snellere leveringen en minder kilometers, dus CO2-reductie. Veel van de partners waar we mee werken distribueren CO2-neutraal (veelal door elektrisch vervoer).’

 

Maatregelen CB voor CO2-reductie

Investeringen voor efficiency gaan vaak gepaard met CO2-reductie en vice versa. Wat was jullie beste investering?

‘De beste investering is de software geweest die ervoor zorgt dat CB in staat is om efficiënter de zendingen richting de klant te distribueren. Dit leidt tot meer CO2 reductie want we kunnen‘dropduplicatie’ makkelijk inregelen (partners nemen zendingen mee naar plekken waar ze toch al komen) en de juiste partners kiezen (met juiste (duurzame) vervoermiddelen en fijnmazig netwerk).’

Welke maatregelen hebben de grootste besparing op CO2 opgeleverd?

‘De grootste CO2 besparing is gerealiseerd door het proces en de routes, samen met vervoerspartners, slimmer in te regelen. Daarnaast hebben ook maatregelen als alternatieve brandstoffen, techniek (voertuigen) en de component mens (green & safe driving) voor de CO2 reductie gezorgd.’

Een overzicht van de genomen maatregelen door CB:
• Meer samenwerking met (stads-)vervoerders
• Introductie nieuwe voertuigen / vlootverbetering
• Green & Safe driving voor onze chauffeurs
• Het gebruik van een alternatieve brandstof (HVO020)
• Route- en netwerkoptimalisatie

CB: duurzaam is niet duurder
De elektrisch bakfiets van CB voor de lokale, korte ritten.

Met welke randvoorwaarden moet je rekening houden om deze maatregelen door te voeren?

‘De randvoorwaarden zijn dat wij onze ‘stakeholders’ (klanten, collega’s, samenwerkingspartners) meenemen in het vraagstuk van de CO2 footprint en de maatregelen om te komen tot een lagere footprint. Dat iedereen de urgentie en het ‘waarom’ snapt. Ofwel: de klant wil vaak meedenken over duurzamer vervoer, de chauffeur zal rekening houden met zijn rijgedrag, de planner zorgt voor route- en ritoptimalisatie en met partners zullen we het vervoersnetwerk willen optimaliseren. Daarnaast zijn de juiste handvatten in de vorm van opleiding en training belangrijk.’

Wat is jullie gouden tip voor andere Lean & Green deelnemers?

‘De basis om te starten is verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid en inzicht creëren in de eigen CO2 footprint. Data is hierbij cruciaal. Wanneer de data op orde is (met ondersteuning van de juiste software) weet je precies waar je op kan sturen en kan er een doorrekening plaatsvinden in diverse business cases – met impact op duurzaamheid. Kortom: zorg voor de juiste data en de juiste software.’

 

Omgevingsfactoren

Welke ontwikkelingen versnellen het verduurzamen van jullie logistiek?

‘Momenteel zijn de ontwikkelingen vooral macro-economisch van aard, we zien de kosten van energie en gas stijgen. Daarnaast zijn de subsidies op nationaal en Europees niveau voor ons een versneller geweest. Vanuit CB willen wij in onze sectoren een voorbeeld zijn bij de invulling van vraagstukken op het gebied van circulaire economie en klimaatneutrale oplossingen. Het is belangrijk dicht op de nieuwe, benodigde ontwikkelingen te zitten.

We zien in onze transportdienstverlening voor de verdere toekomst ontwikkelingen in waterstof, we zijn daar in ieder geval vanuit een samenwerking in provincie Gelderland bij aangesloten. Als laatste maar zeker niet de minste zijn er tegenwoordig steeds meer verwachtingen vanuit klanten en opdrachtgevers. Onze grootste drijfveer om te verduurzamen is vooral vanuit het intrinsieke gevoel goed om te willen gaan met de omgeving waarin wij leven.’

 

Toekomst

Hoe willen jullie in 2030 een totale CO2-reductie van 55% realiseren?

‘Als CB willen wij verder ontwikkelen in de ´last-mile´ en anticiperen op de markt- en volumeontwikkelingen. Naast transport, ligt de focus ook op:
• Minder verpakking, duurzamere verpakking en hergebruik dozen
• Energiebesparing in onze warehouses en opwekken duurzame energie
• Verminderen aantal retouren
• Minder pakbonnen

Is 55% CO2-reductie haalbaar voor CB én de gehele logistieke sector?

‘Duurzaamheid is inmiddels een vast onderdeel van de strategie van CB. Wij zijn ons bewust dat wij samen met onze klanten en partners hier invulling aan moeten geven. Wij zullen er dan ook alles aan doen dat de ambitie gehaald gaat worden. Als logistiek bedrijf willen wij onze ‘footprint’ zo klein mogelijk maken. We hebben hierin al mooie stappen gezet en zullen er in de toekomst meer zetten, op onze website lees je daar meer over.’

 

gratis introductie co2 meten

 

Ook starten met verduurzamen?