In 3 stappen een CO2 reductieplan

 Je logistieke proces optimaliseren én verduurzamen

 

CO2, ook wel koolstofdioxide genoemd, is een gas dat van nature in de lucht zit. Door de alledaagse activiteiten van de mens is de hoeveelheid CO2 de afgelopen eeuw flink toegenomen. De verbranding van fossiele brandstoffen  – waar een groot deel van de logistiek nog op draait – draagt hier fors aan bij. Lees hier hoe je in drie stappen een CO2-reductieplan opstelt én je proces optimaliseert en verduurzaamt.

De logistieke sector en fossiele brandstoffen

In 2020 stootte de logistieke sector zo’n 11% van de totale CO2 van Nederland uit. Niet zo gek als je bedenkt dat de overhand van de logistiek nog werkt op fossiele brandstoffen (wereldwijd pompt de verbranding van fossiele brandstoffen zo’n 41 miljard ton CO2 de lucht in). CO2 is dus een term die we niet meer kunnen vermijden, maar het liefste willen laten verdwijnen. We kunnen ervoor zorgen dat CO2 weer terugkeert naar een natuurlijke balans in de atmosfeer. Maar hoe doen we dat? En hoe kan de logistieke sector in Nederland daar aan bijdragen?

 

1. Startpunt: de 0-meting

Voordat we weten wat we kunnen gaan doen om CO2 te verminderen is het belangrijk om te weten wat we op dit moment uitstoten. We moeten dus beginnen met het meten van onze CO2-uitstoot. Want door te meten, krijgen we inzicht in onze CO2 prestaties. En inzicht brengt ons verbeterpunten.

‘Meten = weten = verbeteren’

Maar dan ontstaat de vraag: hoe gaan we meten? Het antwoord is simpel: door een CO2 reductieplan op te stellen.

Lean & Green kan je daarbij helpen en heeft de tools in huis om dit samen met jou op te stellen. We stellen samen met jou een dashboard op waarin we gemakkelijk de totale CO2-uitstoot in kaart kunnen brengen van al je logistieke activiteiten. Met de geavanceerde carbon footprint tool van BigMile kunnen we zelfs op zendingsniveau bekijken wat de CO2-uitstoot is. Interessant is dat dit niet alleen van het meest recente kalenderjaar kan, maar we kunnen ook kijken wat je CO2-uitstoot is van de afgelopen jaren (mits daar goede data van beschikbaar ).

 

2. Data

Data. Een ontzettend belangrijk onderdeel van het in kaart brengen van de CO2. Want: zonder data kunnen we geen inzichten verkrijgen. Het is dus van belang dat er een goede data kwaliteit beschikbaar is. Maar wat is eigenlijk goede data kwaliteit? Wat hebben we nodig om het dashboard in te vullen? In de basis zijn dit de volgende gegevens:

  • Totale aantal liters (bijv. van diesel) per jaar;
  • Totale transport volume van jou logistieke activiteiten wat meegenomen wordt in scope;
  • Verbruikscijfers van je warehouse (mocht deze aanwezig zijn).

In het Lean & Green programma onderscheiden we datakwaliteit Brons, Zilver en Goud. Hoe beter en gedetailleerder je data is, hoe hoger de kwaliteit, hoe beter de inzichten zijn en hoe beter je in beeld krijgt waar voor jou de winst ligt om CO2 te reduceren.

 

3. Optimaliseren en verduurzamen

Nadat we de huidige CO2 uitstoot in kaart hebben gebracht, hebben we inzicht gekregen. Dit inzicht zorgt ervoor dat we weten waar de verbeterpunten zitten. Verbeterpunten voor optimalisatie, maar ook voor duurzaamheid. Dat gaat hand in hand. Na deze stappen kun je effectieve maatregelen nemen, bijvoorbeeld op het gebied van de lading, herkomst en bestemming en besparing op energie en brandstof. Tip: lees ook dit artikel met de belangrijkste maatregelen om CO2 te reduceren.

 

Kortom: start met een 0-meting, breng je data op orde om inzichten te verkrijgen en doe daar je voordeel mee om je proces te optimaliseren én te verduurzamen.

 

gratis introductie co2 meten

Wil je ook weten hoe je jouw CO2 footprint als logistiek bedrijf in kaart brengt? Geef je op voor de gratis introductiesessie. In 60 minuten:
✔️Heb je kennis over het meten van jouw CO2 data;
✔️Weet je hoe jouw CO2 footprint berekend wordt;
✔️Krijg je inzicht in maatregelen om te besparen op CO2;
✔️Ontdek je hoe CO2-reductie hand in hand gaat met kostenbesparing.

Of kijk op www.carbonfootprinting.org voor meer informatie over CO2.