Onderzoek Lean & Green Europe: CO2-uitstoot gehalveerd in 2030?

Lean & Green Europe hield een onderzoek naar CO2-reductie onder 95 organisaties uit diverse Europese landen. Hieruit blijkt dat twee derde van de Europese bedrijven er alle vertrouwen in heeft dat zij in 2030 hun CO2-uitstoot uit logistieke processen zullen hebben gehalveerd. Lean & Green is een Europees initiatief waarbij 458 bedrijven uit 13 Europese landen zijn betrokken, met als doel om de CO2-uitstoot hun logistieke processen te verminderen.

Maatregelen CO2-reductie

De deelnemende bedrijven nemen al diverse maatregelen om hun CO2-uitstoot te verminderen. 45% geeft aan de ladingen en routes optimaal te plannen zodat het aantal lege ritten van de voertuigen zoveel mogelijk wordt beperkt. 8% zet in op modal shift en 19% noemt ketensamenwerking als zinvolle maatregelen. Van de deelnemers verwacht 29% veel van een renovatie van het wagenpark door de aanschaf van voertuigen op alternatieve brandstof. Wat wordt dan de brandstof van de toekomst? 47% van de Europese bedrijven denkt dat waterstofvoertuigen de belangrijkste oplossing zijn voor het CO2-vrij maken van vrachtvervoer. 17% ziet vooral een toekomst voor elektrische voertuigen. Anderzijds vindt tot 28% van de ondervraagde bedrijven dat er te veel onzekerheid in de sector is om aan te kunnen geven welke alternatieve brandstof de toekomst heeft.

Meer voorbeelden van mogelijke maatregelen vind je hier: https://lean-green.nl/maatregelen/

 

Hoeveel meer betalen voor duurzame voertuigen?
In feite is 69% van de deelnemers aan het onderzoek bereid om tot 25% meer te betalen voor een duurzame vrachtwagen. 9% wil zelfs tot 50% meer betalen per voertuig om de CO2-prestatie van het wagenpark te verbeteren.
Gevraagd naar hoeveel duurzame vrachtwagens men van plan is te kopen tussen 2025 en 2030, verwacht 39% tussen 5 en 10 stuks aan te schaffen. 31% van de bedrijven is van plan meer dan 25 stuks aan te schaffen.

Belangrijkste hindernissen op weg naar zero emissie
Wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor het CO2-arm maken van logistieke processen? 53% van de Lean & Green-partners noemen het gebrek aan beschikbare technologieën – zoals oplaadpunten en vrachtwagens op alternatieve brandstoffen. 27% meldde een gebrek aan steun vanuit de overheid.

Doe ook mee met Lean & Green
Sinds de lancering in 2008 heeft Lean & Green 458 toonaangevende deelnemers die zich inzetten voor de CO2-reductie in hun logistieke processen. Als voordelen van dit programma noemt men het netwerken met andere bedrijven, het delen van best practices op het gebied van CO2-reductie, het efficiënter maken van logistieke processen dankzij het verzamelen van data en het verbeteren van de duurzaamheid van de organisatie. De deelnemers zijn unaniem enthousiast over Lean & Green en zouden elke organisatie aanraden om deel te nemen. Ben je nog geen deelnemer? Dan dagen we je uit om mee te doen en jouw CO2-uitstoot in 2030 te halveren. We horen van je via: https://lean-green.appointlet.com/