Met het nieuwe klimaatpakket streven naar een groene toekomst

Op 14 juli presenteerde de Europese Commissie, onder leiding van klimaatcommissaris Frans Timmermans, de Europese Green Deal. In het nieuwe klimaatpakket zijn maatregelen genoemd die door middel van bewust energie- en landgebruik, vervoer en belastingen de emissies moeten terugbrengen. Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat wij, en de generaties na ons, een eerlijke, groene en welvarende toekomst tegemoetkomen. 

De plannen uit het nieuwe klimaatpakket zijn niet mis, maar de wens om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent terug te brengen ten opzichte van 1990 is weer meegenomen. Dit is een wens die Nederland in het VN-Klimaatakkoord van Parijs eerder had uitgesproken. Idealiter moeten de huidige klimaatplannen er in 2030 voor zorgen dat 40 procent van alle energie groen opgewekt zal worden er in 2035 geen benzineauto’s meer worden gemaakt. Een investering om bijvoorbeeld elektrisch rijden mogelijk te maken is dan logischerwijs nodig. 

De verantwoordelijk om het klimaat te verbeteren dragen we samen, dus zullen de lidstaten ook gezamenlijk deze verantwoordelijkheid delen. Elke lidstaat zal, rekening houdend met de uitgangspunten en capaciteit van de lidstaat, aangescherpte emissiereductiedoelstellingen ontvangen voor onder andere gebouwen en weg- en binnenlands zeevervoer. Maar voor het plan door is en de individuele doelstellingen kunnen worden bepaald kijken we naar wat deze plannen zoal inhouden en wat ze betekenen voor de logistieke sector. 

Het nieuwe klimaatpakket en doelstellingen binnen de logistieke sector 

Electrificatie van jouw wagenparkVeel deelnemers aan het Lean & Green programma werken nu al hard aan het realiseren van een emissievrije organisatie. Om het transport emisievrij te maken zullen er dan ook strengere CO2-emissienormen komen voor personenauto’s én bestelwagens. Het steven is de gemiddelde emissies van nieuwe wagens in 2030 met 55 procent te doen afnemen (in vergelijking met 2021) en in 2035 met maar liefst 100 procent. Logisch dat veel bedrijven inzetten op elektrificatie. Hiervoor zal de laadcapaciteit voor emissievrije wagens uiteraard wel opgekrikt moeten worden. Later in dit artikel meer daarover. 

Daarbij zal een afzonderlijk nieuw emissiehandelssysteem (ETS) voor de brandstofdistributie van wegvervoer en gebouwen worden opgezet om de reductie van de emissie hierbinnen aan te pakken. 

Lucht- en scheepvaart 

Heb je een modal shift gemaakt en maak je daarin gebruik van lucht- of scheepvaart? Niet alleen wegvervoer komt in dit plan aan bod, ook de lucht- en scheepvaart wordt meegenomen. De Commissie wil graag de gratis emissierechten voor de luchtvaart geleidelijk afschaffen en dit in overeenstemming brengen met de wereldwijde regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (Corsia). Brandstofleveranciers worden daarbij ook verplicht om duurzame vliegtuigbrandstoffen beschikbaar te stellen zodat luchthavens hiervan gebruik kunnen maken. En voor het eerst zullen ook de emissies van de scheepvaart in het EU-emissiehandelssysteem worden opgenomen.

Energie in het vervoer en gebouwen 

Om de totale uitstoot terug te dringen en energie-armoede aan te pakken zal het totale energieverbruik moeten worden verminderd. Als je dat naast de omslag naar elektrisch vervoer zet is dat uiteraard een schril contrast. Want om elektrisch vervoer mogelijk te maken zal er geld vrijgegeven moeten worden om meer elektrische laadpalen beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd vraagt verduurzaming uiteraard ook om een groener energiesysteem.  

Energie opwekken zonnepanelen distributiecentrumHet opwekken en inkopen van duurzame energie was eerder onderwerp van gesprek binnen de community. Als het gaat om energieproductie en –gebruik is in het plan de doelstelling verder aangescherpt: tegen 2030 moet 40 procent van onze energie uit hernieuwbare bronnen komen. Er zullen nog specifieke streefcijfers worden voorgesteld voor het gebruik van hernieuwbare energie in vervoer, verwarming en koeling, gebouwen en industrie.  

Het nieuwe klimaatpakket geeft goede hoop de klimaat- als milieudoelstellingen effectief na te streven. Het wordt over het algemeen, en met name binnen de logistieke sector, steeds belangrijker om behaalde CO2-reductie vast te leggen en dit te valideren. Als Lean & Green Star winnaar ben je gelukkig goed op weg om de gewenste relatieve reductie van 55 procent in 2030 te behalen.