Met elkaar, Meer groei, Multimodaal goederenvervoer

Joint-Corridors: Buitengewoon betrouwbaar, 400% concurrerend

 

Het traditionele individuele wegtransport wordt door Brabantse verladers en vervoerders steeds vaker ingewisseld voor collectief multimodaal transport op zogeheten Joint-Corridors. Hierbij wordt er gecombineerd gebruik gemaakt van het spoor, het water en de weg op internationale transportroutes via Brabant tussen de belangrijkste zeehavens en bestemmingen in Europa en zelfs China. Brabantse ondernemers, onderwijs en overheid ontmoetten elkaar op 30 januari jl. in Station 88 in Tilburg. Daar spraken zij met Lean & Green Off-Road, Topsector Logistiek, Connekt, Logistics Community Brabant en MCA Brabant,over de mogelijkheden om samen multimodaal transport op Joint Corridors op te schalen.

Meer aandacht voor samenwerking op Joint-Corridors

Wando Boevé, lid Topsector Logistiek en voorzitter actielijn Synchromodaal Transport, zette duidelijk het economische en maatschappelijke belang van transportsamenwerking uiteen voor de aanwezigen: “Denk hierbij aan de opkomende klimaatdoelstellingen rondom vermindering CO2-uitstoot, de onderhoudsplannen van het overbelaste wegennet in de komende jaren en tegelijkertijd een toenemende groei van het vrachtvolume.”

Off-Road Runners onderzoeken kracht Joint-Corridors
De Off-Roadrunners, vijf studenten van Breda University of Applied Sciences, presenteerden de resultaten van hun onderzoek waarin de kracht van de Joint Corridor, tussen de binnenlandterminals in Tilburg, Oosterhout Moerdijk en de diepzeeterminals in Rotterdam, is blootgelegd. Brabantse (MKB-)bedrijven kunnen zo eenvoudig en snel kennismaken met de kracht van Joint Corridors en direct aansluiten en meeprofiteren. Dit is vertaald naar kristalhelder promotiemateriaal voor alle Joint Corridors. Remon Versteijnen van Barge Terminal Tilburg deelde het inzicht dat het opstarten van een nieuwe Joint Corridor, zoals de West Brabant Corridor, tijd, aandacht en expertise vraagt van specialistische transportondernemers en nauw betrokken partijen. Eenmaal opgestart kunnen nieuwe bedrijven eenvoudig en snel kunnen aansluiten bij bestaande Joint-Corridors. Dit gegeven werd positief bevestigd door Ruben Nolles van Moonen Packaging, al meer dan een jaar tevreden gebruiker van de Joint-Corridor tussen Tilburg en Rzepin (Polen): “De perfecte beschikbaarheid van de inkoopmaterialen uit Polen wordt gewaarborgd door de samenwerkingsschaal van de Joint Corridor. Daarnaast dragen wij op deze manier met ons transport bij aan duurzaamheid en mobiliteit.”

e-JointCorridor 2020: ongekende transportkansen met digitalisering en blockchaintechnologie
De volgende stap in Joint Corridor ontwikkeling is de digitale transformatie van papieren vrachtdocumenten en de toepassing van blockchaintechnologie. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor productiviteitsverbetering bij de fysieke en administratieve vrachtverwerking plus een verhoging van de toegevoegde waarde voor transportklanten. Ook kunnen verschillende Joint Corridors hiermee met elkaar verbonden gaan worden tot een naadloos netwerk van Joint Corridors. Om alle mogelijkheden te ontdekken starten 5 studenten namens Logistics Community Brabant hun afstudeeronderzoek op een drietal Joint Corridors onder de noemer ‘e-JointCorridor 2020’. Op deze manier brengt LCB unieke innovatiekracht binnen bij de betrokken bedrijven.

Appél aan verladers en vervoerders
Het slotakkoord was voor Marc Glaudemans, directeur Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant bij de provincie Noord-Brabant. Hij roemde de samenwerking en innovatiekracht tussen ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstituten en regionale en landelijke overheid rondom transport thema’s die van kritiek belang zijn voor de concurrentiepositie en bereikbaarheid van Noord-Brabant. Er werd afgesloten met een appél aan verladers, vervoerders en andere stakeholders om eenvoudig en snel in te stappen bij de ontwikkeling van Joint Corridors.

 

De vijf Off-Road Runners met hun afstudeeronderzoek naar Joint Corridors tussen Frans van den Boomen, Jeroen Bolt en Wando Boevé

Start vandaag nog met verduurzamen