Over

Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall is één van Europa’s grootste energiebedrijven en heeft de ambitie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Daarvoor investeert het bedrijf fors in de opwek van hernieuwbare energie, energie afkomstig van zon en wind. Het is één van de grootste investeerders in windparken op zee ter wereld en beschikt met het InCharge netwerk over een van Europa’s grootste netwerken van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Door de schaalgrootte en de grote variëteit aan producten en diensten op het gebied van duurzame energie is het bedrijf in staat om klanten volledig te ondersteunen bij hun energievraagstuk.

Vattenfall als partner van Lean & Green

Naast het feit dat de ambitie van Lean & Green naadloos aansluit bij de ambitie van Vattenfall (fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken) speelt energie een centrale rol in het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het reduceren van de CO2 uitstoot. Met de samenwerking willen we de verduurzaming van de transport- en logistieksector stimuleren en zo de energietransitie versnellen. Dat doen we enerzijds door het delen van sectorspecifieke informatie en kennis en anderzijds door het aanbieden van relevanteproducten en dienstenaan de sector.

CO2 uitstoot verlagen door duurzame inkoop en opwek van energie

Vattenfall ondersteunt bedrijven bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Het reduceren van de CO2-uitstoot is daarin essentieel. Daarbij is het zaak dat bedrijven minder energie gaan gebruiken, dat ze de energie die gebruikt wordt zoveel mogelijk zelf opwekken en dat de resterende energie die ingekocht wordt duurzaam is. Specifiek in de transport en logistiek gaat het dan veelal om het elektrificeren van het wagenpark, waarbij Vattenfall de volledige laadinfrastructuur realiseert en zelfs ook de investering daarvoor doet en het onderhoud voor zijn rekening neemt. Maar ook het plaatsen van zonnepanelen op daken van distributiecentra en bedrijfsgebouwen is daarvan een belangrijk onderdeel. Het is voor bedrijven een goede mogelijkheid om daarmee voor een groot deel in de eigen energiebehoefte te voorzien. Daarnaast biedt Vattenfall batterij-oplossingen die eraan kunnen bijdragen dat er ook duurzame (zelfopgewekte) energie beschikbaar is als er even geen zon schijnt of als het lokale netwerk onvoldoende capaciteit kan bieden voor de grote hoeveelheid benodigde energie (netcongestie).

Voor de inkoop van de resterende benodigde energie, kiezen bedrijven en organisaties steeds vaker voor windenergie van Vattenfall als hun belangrijkste duurzame energiebron.

Daarom Vattenfall

  • Eén leverancier voor het verduurzamen van jouw bedrijfsvoering;
  • Inzicht in en grip op de energiekosten: Vattenfall biedt een online serviceplatform waarin je 24/7 inzicht hebt in het energieverbruik, de kosten, contracten en overige energieproducten;
  • Overzichtelijke energierapportages met o.a. de CO2 uitstoot en verbruiksprofielen per locatie.