Refresco ontvangt eerste Europese ‘Lean & Green Star’

DELFT/ROTTERDAM, 29 JANUARI 2020

Refresco heeft de eerste Europese ‘Lean & Green’ Star in ontvangst mogen nemen voor haar transportorganisatie in Europa.

Refresco heeft de eerste Europese ‘Lean & Green’ Star in ontvangst mogen nemen voor haar transportorganisatie in Europa. Refresco heeft namelijk transportemissies die meer dan 20% lager zijn dan het gemiddelde van de branche. Dit werd bereikt door een aantal optimalisatieprogramma’s die in Refresco’s gehele Europese organisatie zijn doorgevoerd. Sinds 2018 werden onder andere de volgende projecten geïmplementeerd:
1) transport vindt plaats met 100% beladen trucks (zoveel mogelijk), inclusief grensoverschrijdende ritten,
2) aangaan van strategische partnerschappen met transportondernemingen en leveranciers, om transport zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, en
3) optimale verdeling van productie, om zo de afstand van de productielocatie naar klanten te verkleinen.

Al deze initiatieven hadden als doel het verhogen van de transportefficiëntie en het verlagen van transportemissies. Goed voorbeeld: Refresco Italië introduceerde een extra lange lichtgewicht truck met 8% meer beladingscapaciteit en bouwde twee nieuwe externe magazijnen dichter bij de fabrieken. Beide initiatieven dragen bij aan een permanente en aanzienlijke reductie van transportemissies.

 

Minna Lyijynen, Refresco Group Sustainability Manager: “We zijn erg trots dat Refresco het allereerste bedrijf is dat deze Europese Lean & Green Star heeft gekregen. Er zijn natuurlijk veel andere elementen van belang, maar de manier waarop wij transport beheren heeft een grote impact op de duurzaamheid van onze onderneming. Dankzij ons pan-Europese netwerk van productielocaties zijn we in staat om met korte transportlijnen te werken en bevinden we ons dicht bij onze klanten, wat ook in hun voordeel is. Ons doel is om, samen met onze vervoerders en leveranciers, optimale transportefficiëntie te bereiken met een minimale impact op de omgeving. Het Lean & Green programma is een waardevol middel dat ons helpt om deze ambitie te realiseren en om onszelf te blijven verbeteren.”

 

Nico Anten, Voorzitter Raad van Bestuur Lean & Green Europe, voegt hieraan toe: “Nieuwe technologie kan weliswaar leiden tot duurzamer transport, maar het meest belangrijke element voor succes zijn de wil en inzet van een onderneming om het voor elkaar te krijgen. Deze eerste Europese Lean & Green Star ooit is dan ook welverdiend en toont het belang aan dat Refresco hecht aan het duurzamer maken van hun transport.”

Start vandaag nog met verduurzamen

 

******* EINDE PERSBERICHT*******

Voor meer informatie, neem contact op met:
Nico Anten, Executive Chairman Lean & Green Europe
Tel: 06 533 80375 / nico.anten@connekt.nl
Leon Simons, Projectmanager Lean & Green Europe
Tel. 06 24817604 / leon.simons@connekt.nl
Of:
Nicole McDonald, Communications Manager, Refresco Group
Tel. 06 1271 6869 / nicole.mcdonald@refresco.com

Over Lean & Green Europe
Lean & Green is de weg naar zero emissies: het nationale en Europese programma voor duurzame logistiek en persoonlijke mobiliteit. Dit programma stimuleert organisaties om hun duurzaamheidsniveau te verbeteren door maatregelen te implementeren die kostenbesparingen opleveren en tegelijkertijd resulteren in een lagere impact op het milieu. Lean & Green wordt gerund door Connekt, een onafhankelijk netwerk voor slimme en duurzame mobiliteit en logistiek.
Sinds de start van Lean & Green in 2008 hebben meer dan 500 publieke en private organisaties in Europa zich verbonden aan het programma. Lean & Green is ook actief in België, Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje, Tsjechië en Slowakije. Voor multinationals is er een speciaal Europees programma, Lean & Green Europe, om duurzame logistiek en mobiliteit schaalbaar te maken. Een bedrijf kan de eerste ‘Lean & Green Star’ krijgen op basis van 20% lagere transportemissies in vergelijking met de industriële benchmark. Een tweede Star kan worden verdiend door de uitstoot met 10% verder te verminderen, en een derde Star vereist nog eens 5% vermindering van de transportemissies.

Over Refresco
De Refresco Group is ‘s werelds grootste onafhankelijke producent van water, frisdranken en vruchtensappen voor supermarkten en A-merken met productie op meer dan 60 locaties in Europa en Noord Amerika. Het heeft jaarvolumes en –omzet van respectievelijk circa 11 miljard liter en circa €3.7 miljard. Refresco biedt een uitgebreid aanbod van product- en verpakkingscombinaties: van 100% fruitsappen tot frisdranken en mineraalwater, in karton, PET, Aseptisch PET, blik en glas. Met haar focus op innovatie zoekt Refresco continu naar nieuwe en alternatieve manieren om de kwaliteit van haar producten en verpakkingen te verbeteren, in lijn met de vraag van consumenten en klanten, duurzaamheidsaspecten en marktvraag. Refresco heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam en heeft wereldwijd meer dan 9.500 medewerkers. www.refresco.com

Over Connekt
Connekt is het netwerk waarbinnen ruim 500 bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en het delen van kennis, kunde en initiatieven op het gebied van Smart & Sustainable Mobility staan hierbij centraal. Connekt voert het secretariaat van de Topsector Logistiek. www.connekt.nl