Uitbreiding van Lean & Green in Europa

Op het GS1 Forum in Brussel gaf Nico Anten, Executive Chairman van Connekt, een presentatie over de uitbreiding van Lean & Green binnen Europa.  

Lean & Green breidt uit in Europa

Om lege kilometers te vermijden, filevorming te voorkomen en de daarmee gepaarde CO2 uitstoot te reduceren is samenwerking binnen Europa cruciaal. Omdat de logistiek bij uitstek een internationale markt is, kijken we ook over de grenzen van Nederland. Met de verdere uitbreiding van Lean & Green in Europa kunnen deelnemers de krachten bundelen en van elkaar leren. Het uniformeren van afspraken en systemen zorgt er bovendien voor dat we gezamenlijk de impact kunnen vergroten.  

Met een gunstige positie aan de kust van West- Europa is Nederland binnen Europa sowieso populair als vestigingsplaats. Een toenemend percentage van de goederen die via de haven binnenkomt wordt dan ook per spoor naar het Europese achterland vervoerd. De verschuiving van transport van de weg naar het spoor kan meehelpen in de reductie van CO2.

Op dit moment zijn er dertien landen aangesloten bij Lean & Green Europe en in totaal 600 organisaties. 

Start vandaag nog met verduurzamen