Veenstra|Fritom 3e Star: duurzaamheid basis voor succesvolle strategie

Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen en het verminderen van je CO2-uitstoot is een belangrijk aspect geworden voor bedrijven over de hele wereld. Veenstra|Fritom, onderdeel van de Fritom groep, heeft zich actief ingezet voor duurzaamheid en heeft onlangs de derde Lean & Green Star behaald. Het familiebedrijf, dat deelnemer is van het Lean & Green programma sinds 2013, is vastberaden om haar CO2-uitstoot nog verder te reduceren. Meerdere, inspirerende maatregelen zijn getroffen. We spraken met Dennis Nauta, Rick Bergsma, Wietze de Vries en Wessel R. Veenstra om meer te weten te komen over hun inspanningen en successen.

 

Over Veenstra|Fritom

Duurzaam ondernemen is voor Veenstra|Fritom een belangrijke pijler. Bij Veenstra|Fritom dragen ze hun steentje bij door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Door een krachtig MVO-beleid te voeren, zorgt Veenstra|Fritom ervoor dat ze dit streven uitdragen in hun dagelijkse processen en kernactiviteiten. Het logistieke familiebedrijf staat stil bij de drie M’s: Mens, Milieu en Maatschappij. Dat wil zeggen dat zij zich als bedrijf inzetten op sociaal, economisch en ecologisch gebied en daarbij trachten deze drie waarden zoveel mogelijk met elkaar in balans te brengen. ‘In een familiebedrijf zit vaak, en zeker bij ons, een langetermijnperspectief. Vanuit deze langere termijngedachte doen wij ook investeringen in de toekomst en verduurzaming. Maar ook om uiteindelijk op lange termijn effectief en relevant te blijven als logistiek dienstverlener,’ aldus Wessel R. Veenstra.

 

Getroffen maatregelen

Dennis Nauta en Rick Bergsma zijn nauw betrokken geweest bij het project om de derde Lean & Green Star te behalen. Ze verzamelden alle benodigde data voor de certificering. Dit konden zij doen, mede door de hulp van oud-collega Auke Annema, die inmiddels werkzaam is bij BigMile. Zo zijn ze gaan kijken naar het brandstofverbruik. ‘Maar ook ons wagenpark hebben we aangepakt,’ aldus Rick. ‘Voordat we het Lean & Green traject verder oppakten, zijn we tussentijds alsnog bezig geweest met andere duurzaamheidsinitiatieven. Zo zijn onze bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen en wordt de nieuw gebouwde werkplaats verwarmd middels warmtepompen om zo te verduurzamen.’ De lijst met getroffen maatregelen door Veenstra|Fritom is lang en inspirerend. Er zijn LZV-voertuigen aangeschaft zodat er meer volume in dikke stromen kan worden vervoerd. Daarnaast word er ook een (bio) LNG-trekker ingezet voor distributie en nachtritten. Vol enthousiasme vertelt Dennis verder: ‘We hebben ook geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden. Deze hebben we nu op strategische plekken door het hele land heen. Daarmee kunnen we ladingstromen bundelen naar deze gebieden. Dan pakt een logistiek partner het verder op, waardoor we efficiënter transport kunnen bewerkstelligen.’

 

De toekomst

Veenstra|Fritom blijft, nu ze de derde Lean & Green Star behaald hebben, niet stil zitten. ‘We zijn bereid om te blijven investeren in een duurzame toekomst. Dit doen we mede omdat we ervaring op willen doen in onze operationele uitvoering en bedrijfsvoering. We staan open voor nieuwe initiatieven, zoals elektrificatie, en zijn bereid daarnaartoe te bewegen. Ook al investeren we dan in iets, waarvan we niet direct weten wat er op ons afkomt. We kunnen er wel veel van leren, zodat we beter voorbereid zijn op de nieuwe stappen die gaan komen en die stappen nog sneller kunnen gaan zetten.’ aldus Wessel R. Veenstra. Naast de investeringen in materiaal wil Veenstra|Fritom de komende jaren nog meer gaan investeren in partners en klanten. Zo vertelt Wietze de Vries ons: ‘We hebben een CO2-dashboard ontworpen waar we met de klant proactief over in gesprek zijn. Een vervolgstap daarin is een HVO-rekenmodel waar we samen met klanten en brandstofleveranciers in staat zijn om daar een rekenmodel voor te maken wat ook voor ons distributie uitvoeringsmodel van toepassing kan zijn.’

 

AANZET-subsidie

Hoewel er nog uitdagingen zijn, zoals de elektrificatie van het wagenpark en de bijbehorende infrastructuur, blijft Veenstra|Fritom toegewijd aan het verduurzamen van hun activiteiten. Zo zijn ze ook bezig met het verkrijgen van de Aanzet-subsidie: ‘Helaas zijn we het in de eerste loting niet geworden. Maar uiteindelijk willen we deze stap wel gaan zetten, ondanks dat wij niet direct in een zero-emissie gebied zitten. We willen de elektrificatie van logistieke bewegingen in een straal van twintig tot dertig kilometer om ons heen onderzoeken. Een tijd terug kregen we het bericht dat de regeling waarschijnlijk wordt uitgebreid. We grepen er dus net naast, maar als het besluit doorgaat om die totale subsidie te vergroten, dan is de kans groot dat we daarvoor in aanmerking komen.’

Veenstra|Fritom toont aan dat duurzaamheid niet alleen een trend is, maar ook een integraal onderdeel kan zijn van een succesvolle bedrijfsstrategie. Met hun inzet voor duurzaamheid, samenwerking en innovatie zijn ze een voorbeeld voor andere bedrijven die streven naar een groenere toekomst.

 

Wat is je beste tip om te verduurzamen?

Wessel R. Veenstra: ‘Zorg in ieder geval dat je data op orde is om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. En denk ook na over de dingen die je onbewust al in je bedrijfsvoering doet. Dat is vaak meer dan je denkt.’

Wietze de Vries: ‘Wij hebben daarnaast ervoor gezorgd dat er georganiseerde aandacht was voor verduurzaming waarbij de verbinding met alle werknemers en partners niet onderschat moet worden. Voor dit project heeft BigMile ons geholpen met de scoping. Naast datakwaliteit is ook data-ontsluiting belangrijk. Een eigen datawarehouse en de support van Fritom IT hebben ons daarbij ondersteund.’

Rick Bergsma: ‘Ik zou zeggen: begin met het in kaart brengen. Waar staan we nu en wat hebben we al laten zien?’

Dennis Nauta: ‘Soms heb je inderdaad niet door wat je doet. Het begint al bij een efficiënte rit of efficiëntere planning. Breng dat in kaart, want dat motiveert. Maar ook motiveert het andere mensen in het bedrijf. Het begint dan te leven, en dat doet wat.’

Meer lezen over Veenstra|Fritom? Dat kan hier.

Ook starten met verduurzamen?