Wolter Koops behaalt 1e Lean & Green Star

 

Met een scope van ruim 90% heeft Wolter Koops de 1e Lean & Green Star behaald. Daarmee heeft de logistiek dienstverlener, die een vloot heeft van 900 vrachtwagens, 20% CO2-reductie aangetoond in de periode van 2014 (0-meting) tot en met 2019 (evaluatiejaar). In dit artikel deelt Gabriella Schepel van Wolter Koops hun maatregelen en inzichten. 

 

‘Het proces is schoner geworden, dat is een prettig toekomstperspectief’

 

Gabriella: ‘Als bedrijf ondernemen we al heel veel om te verduurzamen. We willen het brandstofverbruik reduceren en daarmee dus de CO2-uitstoot. Het Lean & Green programma heeft heel veel inzicht gegeven in het effect van al die maatregelen. We zijn de afgelopen jaren gegroeid in volume, maar ten opzichte van het aantal pallets is de CO2-uitstoot gedaald. Het proces is schoner geworden,’ concludeert Gabriella. ‘Daar zijn we trots op, zeker voor een bedrijf van onze omvang.’

Was het veel werk om de 1e Lean & Green Star te halen?

Gabriella: ‘Nee, het is wel een heel proces maar ook heel toegankelijk om mee te starten en levert waardevolle inzichten op. De uitdaging zat vooral in het verwerken van de gegevens; onze transporten gaan niet standaard van a naar b, maar we hebben veel hulp gekregen van Lean & Green en BigMile. Op iedere vraag die we stelden, kregen we nog dezelfde dag reactie. Bovendien hebben we met de 1e Lean & Green Star vrijstelling gekregen voor de energieaudit, daar besparen we weer tijd.’

wolter koops 1e lean and green star uitreiking

Op 12 mei 2022 werd de 1e Lean & Green Star uitgereikt aan Wolter Koops 

Waar zie je de grootste uitdaging voor een duurzame toekomst?

‘Hoe onder andere intermodaal en alternatieve brandstoffen binnen onze keten brandstofbesparingen kunnen opleveren en hoe we deze CO2-uitstoot goed in kaart kunnen brengen. Met de data van 2021 willen we kijken of we 10% CO2-uitstoot hebben gereduceerd en daarmee de 2e Lean & Green Star kunnen behalen. De 1e Star heeft het effect van onze maatregelen inzichtelijk gemaakt, ons proces is schoner geworden en dat biedt hoop en perspectief om verder te verduurzamen.’ Het goede nieuws is dat de analyse vanaf de 2e Star op hoger detailniveau wordt gedaan met behulp van BigMile en daar komen extra inzichten uit voort.

Met onder andere deze maatregelen realiseerde Wolter Koops brandstofbesparing en 20% CO2-reductie

  1. Vernieuwen van het wagenpark
    ‘Er is een jong wagenpark, er wordt geïnvesteerd in het doorvoeren van de laatste technologieontwikkelingen in de voertuigen. Bij de aanschaf kijken we naar de verschillende opties, dat draagt bij aan de veiligheid en levert brandstofbesparing op.’
  2. Optimaliseren van de transportplanning
    ‘Door het optimaliseren van de transportplanning en strategische routeplanningen kunnen onnodige kilometers worden geminimaliseerd. De slimste route zorgt voor de minst inefficiënte kilomters. Zo verdichten we de goederenstroom en reduceren we de CO2 uitstoot.’
  3. Inzet van ECO-combi’s en LZV’s
    ‘In 2018 zijn de eerste LZV trailers aangeschaft. De voertuigen worden veelvuldig ingezet op trajecten binnen Nederland ter bevoorrading van de logistieke platforms.’

 

Start vandaag nog met verduurzamen