De waarde van duurzame logistieke ketens

Deze week stond de Lean & Green Summit week in het teken van duurzame logistieke ketens. Ook deze keer gingen we in gesprek met verschillende bedrijven over de waarde van duurzame logistiek. Op ons LinkedIn kanaal deelden we drie video’s met interessante stellingen rondom dit onderwerp. Op deze stellingen reageerden vervolgens enkele van onze deelnemers. Door de diversiteit in bedrijven en verschillende invalshoeken qua functies keken ze ieder vanuit een geheel ander perspectief naar de stelling. Onderstaand delen we de highlights van deze week. 

Bewustwording binnen de supply chain logsitiek 

Met stellingen rondom bewustwording, duurzame partnerships en het gebruik van gecentraliseerde databases kwamen er mooie gesprekken op gang. Want is er meer bewustwording nodig rondom duurzame logistieke ketens? Hoe maak je duurzaamheid onderdeel van jouw partnerships en hoe bouw je vervolgens ook samen aan een duurzame samenwerking? Wat is ervoor nodig om een gecentraliseerde database te laten helpen bij de verduurzaming van de sector? Andries Olie (CSR Manager bij Cosun Beet)Jurrie-Jan Tap (Chief Business Development Officer bij Bleckmann) en Ruud Verkuijlen (Execution Lead Transport Benelux bij DHL Supply Chain) deelden een aantal interessante visies en voorbeelden rondom deze stellingen. Heres Stad van Logistiek.nl neemt je bij elke video mee in de gesprekken over de duurzame logistieke keten.

 

STELLING 1:  Door awareness rondom de productie en levering van bijvoorbeeld ons voedsel te creëren kun je de logistieke keten efficiënter en duurzamer maken. 


Henry Steenbergen (Rabobank) trapte deze week af met een stelling omtrent bewustwording over de gehele logistieke keten. Want wat is ervoor nodig om bijvoorbeeld ons voedsel op ons bordje te laten belanden? Veel consumenten hebben er geen weet van. Zou kennis hierover voor een omwenteling zorgen in hoe wij de duurzame logistieke keten inrichten? Kortom: kan bewustwording helpen de keten efficiënter en duurzamer te maken? 

Lokaal en seizoensgebonden leveren 

Het gesprek gaat al gauw over lokaal en niet-lokaal geproduceerd voedsel. Want door te kiezen voor producten die lokaal beschikbaar zijn kun je veel kilometers besparen. En uiteraard de daarbij behorende CO2-uitstoot.  

Andries Olie benoemd ook een mooi voorbeeld over rietsuiker en bietsuiker: “Wij hebben op onze Nederlandse akkers gewoon mooie bietsuiker, een mooi lokaal natuurproduct. En dat is exact hetzelfde als rietsuiker. Toch zie je dat in een hoop schappen rietsuiker ligt in plaats van bietsuiker.” Jurrie-Jan Tap vulde daarop aan dat het niet alleen gaat over waar, maar ook wanneer ons voedsel ergens vandaan komt. “Sommige producten moet je niet willen kopen als het seizoen er niet voor is. 

Bewustwording in de supply chains 

Bewustwording kunnen we wat Ruud Verkuijlen verder doortrekken: “Als je kijkt naar bewustwording van de hele duurzame logistieke keten, bij zowel de verlader, ook alle tussenpartijen als ontvanger. Ja, dit zorgt voor mogelijkheden om duurzame initiatieven verder te verkennen.” Door samen alle aspecten van producten tot processen in kaart te brengen kun je concrete afspraken maken hierover. Het is een manier waarop DHL ziet dat ze een hele positieve rol kunnen spelen in de totale CO2-reductie binnen de gehele duurzame logistieke keten. 

Wil je meepraten over dit onderwerp of wil je er meer over weten? Dat kan! Laat jouw feedback achter in de comments van deze stelling video

 

STELLING 2: Door duurzaamheid een rol te laten spelen in onze partnerships kunnen we samen werken aan de daling van de CO2-uitstoot. 


  

Door samen te werken kunnen we grote stappen zetten in het reduceren van de CO2-uitstoot. Maar dan moet je duurzaamheid wel onderdeel maken van het gesprek. Arjan de Jong van CB Logistics nodigt onze deelnemers in zijn stelling dan ook uit het gesprek aan te gaan met vervoerspartners over de verduurzaming van ook hun wagenpark. 

Projectpartners en clusterspreiding 

Logischerwijs heb je voor een hoop projecten simpelweg ook gewoon echt partners nodig. Zo gaat Cosun Beet een pilot-project starten om bieten uit de verst gelegen gebieden via water te vervoeren, in plaats van land. “Het mooie is ook dat onze klanten erg gecharmeerd zijn van deze verduurzaming en dus ook bereid zijn om hieraan te participeren.” – licht Andries Olie toe. 

Omgaan met piekmomenten is voor Bleckmann iets waar ze bewust mee omgaan. Ze bouwen hun locaties in clusters op waardoor ze de vraag beter kunnen spreiden over de seizoenen. Jurrie-Jan Tap ziet dat ook als een vorm van samenwerking en duurzaamheid, want: “Op die manier proberen we samen met uitzend-partners een goede spreiding van het werk te creëren.” 

Klaar voor de toekomst 

Ruud Verkuijlen geeft aan dat hij het laaghangende fruit, zoals het optimaliseren van de beladingsgraad en het samenwerken in delen van volumes, inderdaad al veel ziet gebeuren. Bij DHL spenderen ze ook tijd aan het maken van grote stappen, zoals het rijden met elektrisch vervoer. Daar zitten nog veel uitdagingen in, maar ze zien partnerships aangaan als de manier om dit soort uitdagingen samen te verkennen. “We moeten juist op dit moment al stappen gaan zetten ervoor te zorgen dat we straks een plan hebben klaarliggen om meteen uit te rollen.” 

Ook hier gaan we graag het gesprek met jou aan. Deel hoe jij duurzaamheid een rol laat spelen in jouw partnerships in een reactie onder onze stelling video. 

 

STELLING 3Om verladers met een lage beladingsgraad te kunnen koppelen aan bedrijven met een transportbehoefte moet er een gecentraliseerde database beschikbaar zijn. 


Hoe kunnen we de vrachtwagens die er rijden beter benutten? Patrick van Daele van Chep heeft daar wel een idee bij: “Om verladers met een lage beladingsgraad te kunnen koppelen aan bedrijven met een transportbehoefte moet er een gecentraliseerde database beschikbaar zijn.” Is zo’n database de oplossing? 

Logistieke planning en informatieuitwisseling 

Andries Olie denkdat de uitwisseling van informatie zeker helpen. Een koppeling kunnen maken met producten die in de buurt zijn van een lege vrachtwagen is erg belangrijk. Want: “Eigenlijk zit natuurlijk niemand op lege kilometers te wachten.”  

Samenwerken door informatiedeling en daarmee de beladingsgraad omhoog krijgen vindt Jurrie-Jan Tap een fantastisch streven. En hij heeft het wel vaker zien langskomen; ideeën voor databases of online platforms om te transportbehoeften koppelen.  “Helemaal delen en volle transparantie heeft wel uitdagingen.” Er liggen wat Jurrie-Jan betreft op het vlak van concurrentieoverwegingen wel wat aandachtspunten. “Op het moment dat je een goeie standaard hebt gedefinieerd. En iedereen op vrijwillige basis vraag en aanbod bij elkaar kan brengen, dan ben je een heel eind.” 

Meer grip door verbinding 

Door de keten in zijn geheel te verbinden, van productie tot aan de consument, kan DHL hun resources efficiënter inzetten, goederen slimmer opslaan en effectiever verzendingen vervoeren. “Ik denk dat we data van verschillende transport-trajecten en de verschillende opslag- en overslagactiviteiten, dat we die data nog veel beter kunnen verbinden om op die planning van de gehele keten meer grip te krijgen.” – aldus Ruud Verkuijlen. 

Is er meer voor nodig dan alleen een gecentraliseerde database om transportbehoeftes aan elkaar te koppelen en daarmee CO2-uitstoot te bewsparen? Heb jij reeds praktische ervaring opgedaan op dit vlak of ben je hiernaar op zoek?  Laat het ons hier weten.

LG Summit StadslogistiekVolgende week is het thema ‘stadslogistiek’

Volgende week is alweer de laatste week van de Lean & Green Summit. Dan gaan we het gesprek aan met onder andere Lekkerland, Cornelissen en Vos Logistics over stadslogistiek. Zijn onze waterwegen namelijk de oplossing om de stadslogistiek verder te verduurzamen? Ligt er een grotere verantwoordelijkheid bij gemeenten of moeten logistieke bedrijven gewoon wat meer lef tonen? Zie als eerste onze stellingen langskomen door onze LinkedIn pagina te volgen. 


Direct stappen maken? 

Hebben bovenstaande gesprekken je geïnspireerd om ook de aan de slag gaan met de verdere verduurzaming van de logistieke ketens waar jullie een onderdeel van zijn en wil jij ook maatregelen nemen om binnen jouw logistieke organisatie CO2 te besparen? Neem dan kosteloos deel aan een van de Fast Lane’ sessies. Hierbij geven we je een korte introductie over ons programma en data-analysetool BigMile.