Ondanks roerige tijden toch samenwerking in de keten

Het jaar 2020 is een jaar waarin extra veel werd (en wordt) gevraagd van de flexibiliteit en veerkracht van mensen, organisaties en de ketens waarin zij actief zijn. Het is ook een jaar waarin binnen de logistieke sector grote verschillen merkbaar zijn.  

Voor sommige bedrijven is het werk nagenoeg stilgevallen en andere bedrijven hebben topdrukte ervaren. Een bewogen jaar met veel onzekerheden en last minute ontwikkelingen. Maar ook een jaar waarin wel is gebleken dat de logistieke sector een vitale functie vervult en dit uitstekend tot uitvoer brengt. Kortom een jaar waarin andermaal is gebleken hoe belangrijk en essentieel samenwerking in de keten is en dat duurzaamheid een steeds prominentere rol krijgt in de bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling.    

Van offline naar online community 

Mede door Corona hebben we bij Lean & Green de tijd genomen om onze eigen werkwijze kritisch onder de loep te nemen. Om toch aan de wensen van onze community te voldoen hebben we besloten een aantal aanpassingen door te voeren. Zo waren we genoodzaakt alle evenementen volledig online te moeten vormgegeven en uitvoeren. Een grote uitdaging die we met beide handen hebben aangegrepen. En om onze deelnemende bedrijven beter te kunnen faciliteren hebben wij onze website versneld verder uitgebreid met een interactieve MIJN-omgeving.   

Samenwerking in de keten 

Verder zijn we nog meer gaan samenwerken met organisaties die als doel hebben om de logistieke sector verder te verduurzamen d.m.v. het verkennen en/of toepassen van technologische en/of sociale innovaties. Zo zijn we sinds september dit jaar een partnership aangegaan met BigMile. En om te kijken hoe we in 2021 nog beter kunnen samenwerken en gezamenlijk onze impact versneld te vergroten zijn we ook in gesprek gegaan met brancheorganisaties, energieleveranciers, opleidingsinstituten en financiële instellingen. Ook komend jaar blijven we het gesprek aangaan met organisaties over samenwerking in de keten.    

Events & netwerken 

In mei hebben wij i.s.m. Buck Consultancy International en Logistiek.nl de lancering van de Top 100 Logistiek Dienstverleners georganiseerd. De Lean & Green Summit heeft eveneens i.s.m. met Logistiek.nl gedurende de gehele maand oktober online plaatsgevonden. Wat we hierin nog wel heel duidelijk hebben gemist, is het bieden van netwerkmogelijkheden. Dit is dan ook een uitdaging waar we in 2021 absoluut mee aan de slag gaan. Verduurzamen gaat nu eenmaal gemakkelijker i.s.m. je ketenpartners. Weten wie waar mee bezig is en wie waarnaar op zoek is, dat is iets waar we alles aan doen om dit binnen de (online) Lean & Green Community te kunnen vinden. 

Mijlpalen  

Vooruitblik 2021 

In het nieuwe jaar nodigen we je uit om mee te doen met de eerste kennissessie, waarin we je samen met Vattenfall meer vertellen over o.a. de elektrificatie van transport en het verduurzamen van jouw warehousing. Tijdens onze (online) events behandelen we allerlei relevante onderwerpen. Wat je nog meer kunt verwachten: 

  • Onze Fast Lane Introductie-sessies waarbij je op een snelle manier te weten komt hoe je kunt starten aan ons programma. 
  • De Top 100 Logistiek Dienstverleners 2021, waarin Lean & Green een wegingsfactor is. 
  • Een serie evenementen i.s.m. de ING over de ontwikkelingen in de branche. 
  • Co-creatiesessies met deelnemers en andere community-leden om elkaar te inspireren, activeren en innoveren. 
  • Meer kennissessies over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden van duurzame voertuigen en brandstoffen zoals biobrandstof.