Rotterdam, 22 november 2023

Terugblik
Lean & Green SUMMIT ’23

Dank voor je komst!

We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt met nieuwe kennis, gedachtes en ideeën. Op deze pagina vind je alle presentaties en input om je voor te bereiden op de toekomst van de logistiek. Speciale dank aan Topsector Logistiek, Renault Trucks Nederland, ING / TVM, Vattenfall, ABN Amro, Alfa Accountants / Greenaumatic, BigMile en Rietveld.

 

 

 

STARS winnaars 2023

Een mooi begin van de Summit: alle bedrijven die in 2023 een Lean & Green STAR behaalden werden in het zonnetje gezet. Gefeliciteerd met jullie mooie presentatie en CO2-reductie. Klik op de link voor het overzicht van alle Lean & Green deelnemers en hun classificatie.

Break-out sessies

Presentaties RONDE 1

ING + TVM

Verleg je horizon!

Tijdens de break-out sessie namen ING & TVM je mee in de nieuwe sector studie die in opdracht van ING en TVM door Panteia is opgesteld. De break-out sessie was specifiek gericht op de transport en logistiek sector, ondernemers en stakeholders zoals leveranciers, overheid en andere beleidsmakers. Meer weten? Bekijk dan eens het rapport.

Vattenfall

Netcongestie? En nu?

Het aantal elektrische trucks groeit snel. En daarmee ook de behoefte aan elektrisch vermogen om de trucks te laden. In veel gebieden in Nederland is het net vol en is extra netcapaciteit niet meer vanzelfsprekend. Vattenfall Power Solutions nam je in deze break-out sessie mee in de stappen die je kan zetten om laden op eigen terrein mogelijk te maken. Zelfs als de netaansluiting niet groot genoeg is.

Factor Delta

CSRD in de praktijk

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Een nieuwe richtlijn vanuit de Europese Unie. Vanaf 2024 moeten de CSRD-plichtige bedrijven onder andere hun milieu-impact opnemen in hun jaarverslag. Het is één van de maatregelen in het kader van het Europese Klimaatakkoord, om de CO2-uitstoot voor 2030 met 55% te verlagen ten opzichte van 1990. Maar wat betekent het nou precies? Wat moet je ervoor doen? En hoe zorg je dat een accountant jouw data en jaarverslag goedkeurt?

Renault Trucks Nederland

Join the good move

De sessie ‘Join the good move’ van Renault Trucks Nederland is interessant voor eenieder die geïnteresseerd is in de toekomstvisie van de leading zero emissie fabrikant van trucks en bedrijfswagens. De strategie en toekomstvisie van Renault Trucks, en de daarbij behorende transportoplossingen werden gepresenteerd.

CE Delft

EU-beleid & stappen naar ZE-wegtransport

Op Europees niveau staat er veel te gebeuren wat betreft wet- en regelgeving. Dit gaat een serieuze impact hebben op de uiteindelijke kosten van wegtransport en de eisen die gesteld gaan worden. CE Delft vertelde in de inloopsessie hoe dit de transitie naar ZE wegtransport gaat stimuleren. En als je de overstap wilt maken naar ZE wegtransport? Daarvoor is een stappenplan ontwikkeld.

Break-out sessies

Presentaties RONDE 2

ABN Amro

Transitiemanagers gevraagd

In deze break-out sessie ging ABN Amro in op visie en strategie, hoe doe je dat, met voorbeelden op het gebied van thema’s mens en werk, duurzaamheid en cybersecurity.

Een duurzaam bedrijf is niet enkel gericht op groen ondernemen, maar is toekomstbestendig en heeft een plan. Hiermee sloot deze break-out sessie perfect aan op het thema van de dag “Loading the future”.

Rietveld

Videotelematica

Videotelematica geeft de volledige context van de routes en gebeurtenissen onderweg. Daarnaast geeft het de chauffeur volledig zicht rondom het voertuig, ervaart hij meer veiligheid (agressie) en kan hij getraind worden op milieu bewust en professioneel rijgedrag. Het resultaat? Een flinke besparing op schades, uitval, brandstofverbruik en slijtagedelen en dus een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot. Tijdens de Lean & Green Summit 2023 informeerde Dietger Engel je over de mogelijkheden en voorbeelden uit de praktijk.

Topsector Logistiek

CO2 inzichtelijk, en nu verbeteren!

Inzicht in CO2 per zending door carbon footprinting wordt steeds gangbaarder in de sector. Topsector Logistiek helpt de sector met verlagen van de uitstoot en verhogen van de logistiek efficiëntie.

Van de volgende onderwerpen werd een demo gegeven op basis van praktijk cases:

  • Is mijn uitstoot per zending goed ten opzichte van vergelijkbare collega-bedrijven? Check het met de Transport Performance Database.
  • Waardoor ontstaat een hoge CO2 per zending? Detail inzicht in benuttig van schaarse tijd en capaciteit maakt de oorzaken duidelijk.

Renault Trucks Nederland + Joulz

Loading the... infrastructure

Samen met Joulz nam Renault Trucks Nederland je mee in de toekomst van netcongestie. Lokaal, regionaal, nationaal maar ook internationaal. Oftewel een breed onafhankelijk spectrum met visie op toekomst en transitie.

NAL + NKL

Opweg naar elektrisch rijden

Overstappen naar duurzaam en uitstootvrij vervoer is niet altijd even makkelijk. Waar begin je als ondernemer? En waar moet je allemaal aan denken als je de overstap naar elektrisch rijden wilt maken? Tijdens deze kennissessie kreeg je meer inzicht in de stappen die je moet nemen.

Break-out sessies

Presentaties RONDE 3

BigMile

Hoe krijg je de modal shift in beweging?

In deze sessie gingen Marius Hakkesteegt (Aspect ICT) en Arno Treur (NPRC), beiden experts in digitalisering van de binnenvaart, aan de slag aan de hand van praktijkervaringen. Ze lieten zien hoe de EU verladers stimuleert om meer gebruik te maken van de binnenvaart in het gehele vervoerstraject. En op welke manier meerdere modaliteiten voor een zo’n groen mogelijk traject zorgen met een zo laag mogelijke footprint.

Alfa Accountants + Greenaumatic

Neem uw positie en verantwoordelijkheid in de keten

Tijdens de break-out sessie van Alfa Accountants & Adviseurs en Greenaumatic kwamen er verschillende onderwerpen aan bod:

  1. Het vaststellen van je CO2 prestatie;
  2. Het reduceren van je CO2 prestatie;
  3. Datakwaliteit;
  4. Het verhogen van je rendement.

Renault Trucks Nederland + Panteia

Toekomstvisie, transitie en total cost of ownership

In deze break-out sessie namen Renault Trucks Nederland en Panteia je mee in de aanschaf van zero emissie vrachtvoertuigen. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod: de TCO (kostprijs per kilometer), oplaadpleinen en de bijbehorende kosten en zero emissie stadsdistributie. De sessie sloot perfect aan bij het thema ‘Loading the future..’.

L&G Off Road / Joint Corridors

Behalen Lean & Green Star door samenwerking op intermodaal vervoer

Duurzaam ondernemen wordt wereldwijd een steeds belangrijker. Ook zijn er steeds vaker klanten van transportondernemingen die vragen naar duurzame transportoplossingen. Op het gebied van het verlagen van de CO2 voetafdruk zijn verschillende initiatieven mogelijk zoals het gebruik van intermodale transportoplossingen. De verschillende Joint Corridors die er zijn, besparen niet alleen CO2 maar dragen ook bij aan een efficiëntere logistieke afhandeling. Tijdens deze sessie ging Joint Corridors met verschillende bedrijven in gesprek over hoe zijn hun CO2 kunnen en willen verlagen door gebruik te maken van alle modaliteiten.

Evofenedex

Samen verduurzamen, iets voor jou?

De interactieve & inspirerende sessie van Evofenedex deed je nadenken over verdere optimalisatie. Het optimaliseren van je eigen transportactiviteiten kan veel voordelen opleveren. Op een bepaald moment heb je binnen je eigen onderneming geoptimaliseerd wat geoptimaliseerd kan worden. Dit is het punt waarop je samen met andere markt partijen kunt bekijken welke potentiële voordelen er voor het oprapen liggen als je gaat samenwerken.

BFG Warehousing

AI in de fresh food supply chain

Het thema van de Summit was ‘Loading the future’. Volgens BFG Warehousing is de wijze waarop bedrijven in de toekomst opereren, is niet los te zien van de integratie van AI. BFG heeft deze stap een aantal jaar geleden gemaakt en zien nu de positieve effecten hiervan dagelijks terug.

Tijdens de sessie nam BFG Warehousing je mee in de wereld van AI, Forecasting en (productie) planning. Maar ook vertelden zij over de weg die zij bewandeld hebben om te staan waar ze nu staan.

Dank aan alle deelnemende bedrijven op het innovatieplein: